Până pe data de 23.09.2020, ora 16,00, șefii claselor a XI-a și a XII-a, vor aduce la secretariat, un dosar pentru fiecare clasă, care să conțină:

  • Cererea pentru acordarea alocației completată si semnată de titular;
  • Declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
  • Copie C.I (atenție să nu fie expirată);
  • Extras de cont pe numele elevului;

Cererile, însoțite de documentele sus menționate, vor fi aranjate în ordine alfabetică.

Cererea și declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal se pot descărca de aici.
CNPR Suceava