Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) Suceava va implementa în anul școlar 2020-2021 noi programe de dezvoltare emoțională în școlile din județul Suceava. Pentru colectarea unor date în vederea optimizării programelor de dezvoltare emoțională, CJRAE Suceava invită elevii, părinții și cadrele didactice să își exprime opinia, răspunzând la întrebările din chestionare. Completarea chestionarului durează aproximativ 5-7 minute. În completarea chestionarelor nu există ,,răspunsuri corecte” sau ,,răspunsuri greșite”. De asemenea, precizăm că toate răspunsurile vor fi confidențiale, făcând doar obiectul unei analize în cadrul programelor mai sus menționate. Prezentul studiu este inițiat de CJAP din cadrul Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Suceava. Chestionarele pot fi completate până în data de 2 octombrie 2020, accesând următoarele link-uri:

Chestionar elevi: https://forms.gle/ruZ6gvvHfJcq3iQV7

Chestionar profesori: https://forms.gle/D4GhBW9365VrfcST6

Chestionar părinți: https://forms.gle/guMMLwNgi2FbZupS9

Informații suplimentare la telefon: 07 44 700 519
CNPR Suceava