În conformitate cu Legea nr. 126/2002, se acordă rechizite școlare elevilor din învățământul de stat, primar și gimnazial, cursuri de zi, care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară– adică maxim 1115 lei venit net în luna iulie 2020 pe membru din familie.

Click aici pentru a citi OMECTS 4385/2012 cu Metodologia de aplicare a prevederilor Legii nr. 126/2002 pentru aprobarea Ordonan’ei Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite școlare.

La stabilirea venitului mediu lunar net pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din indemnizațiile de șomaj, creanțe legale, convenții civile de întreținere aflate în executare, indemnizații cu caracter permanent, alocații de stat pentru copii, alocații de întreținere pentru copiii încredințați sau dați în plasament, burse pentru elevi și studenți.

ACTE NECESARE:

  1. Cerere;
  2. Copii după C.I. /buletin sau certificate de naștere pentru părinți/tutori/reprezentanți legali și pentru toți copiii aflați în componența și în întreținerea familiei;
  3. Acte doveditoare pentru venitul lunar net din luna iulie 2020. Se depun la dosar acte, în variantele:
  • Adeverință de salariat cu salariul net pe luna iulie 2020;
  • Copie cupoane de alocație/ alocație complementară, cupoane de șomaj, pensie;
  • Adeverință de la ANAF;
  • Adeverință de la Registrul Agricol;
  • Declarație pe proprie răspundere pentru cei care nu realizează venituri;
  • Hotărâre judecătorească de încredințare a minorilor și pensie alimentară stabilită (dacă este cazul).
  • Adeverință de elev/ student pentru frații și surorile elevului, cu mențiunea dacă a beneficiat sau nu de bursă în luna iulie 2020CNPR Suceava