Elevii care doresc să aplice pentru obținerea unei burse de performanță, merit, studiu sau socială vor depune la secretariatul colegiului PÂNĂ VINERI, 13 NOIEMBRIE 2020, ORA 14:00, un dosar de aplicație care va conține cererea de acordare a bursei pentru anul școlar 2020-2021 (formularul tip se găsește pe site-ul colegiului), însoțită de acte doveditoare conform „Criteriilor de acordare a burselor școlare” din documentele de PE SITE-UL COLEGIULUI. Pentru obținerea bursei de performanță sau de merit se depun la dosar copii nelegalizate după diplomele obținute în anul școlar precedent. Nu se iau în considerare diplomele din anii anteriori anului școlar precedent sau din acest an școlar. ATENȚIE: Anul școlar începe la 1 septembrie și se termină la 31 august.

Pe fiecare copie după o diplomă se va înscrie obligatoriu calendarul în care apare concursul respectiv (cu numărul și data promulgării acestuia, conform materialelor anexate), pagina și poziția din calendar. Copiile care NU au această precizare NU vor fi luate în considerare la evaluare. Exemplu: dacă este o diplomă la CONCURSUL DE LECTURĂ ȘI INTERPRETARE TRANSCURRICULARĂ „IONEL TEODOREANU”  pe copie se va scrie, cu pix/cerneală: ”CALENDARUL CONCURSURILOR NAȚIONALE ȘCOLARE FINANȚATE DE CĂTRE MEC în anul școlar 2019-2020”, pag. 7, poz. 52

Copiile după diplomele obținute la concursuri care nu figurează în calendarele de mai jos vor fi grupate în dosarul de aplicație, la sfârșitul acestuia, într-o folie separată, pe care se va scrie Diplome la concursuri care nu apar în calendarele MEC.

Criteriile de acordare a burselor școlare și listele olimpiadelor/concursurilor recunoscute de MEC le găsiți mai jos.

DOSARELE POT FI TRIMISE ȘI ONLINE, PE ADRESA cnpetruraressv@gmail.com. Fiecare document va fi semnat, apoi scanat sau fotografiat, fișierul va fi denumit cu numele actului, iar TOATE documentele vor fi arhivate într-o singură arhivă, cu numele și prenumele elevului aplicant. La Subiectul mailului se va trece „Bursa scolara”. NU VA FI DEPĂȘIT TERMENUL DE 13 NOIEMBRIE, ORA 14.

IMPORTANT:

  1. Elevii din clasele a V-a și a IX-a nu pot primi bursă în semestrul I al anului școlar în curs. Dosarele de aplicație ale elevilor din aceste clase vor fi depuse în ACEASTĂ sesiune de concurs, până la data de mai sus (13 noiembrie, ora 14), vor fi evaluate, dar bursele vor putea fi încasate doar în semestrul II. Pentru elevii aflați în clasa a V-a, media generală pentru clasa a IV-a se calculează pe baza carnetului de elev, cu calificativele obținute în această clasă. Dosarul de aplicație trebuie să conțină și o copie xerox după acest carnet. Modul de calcul a mediei generale este același cu cel de la admiterea în clasa a V-a. Pentru elevii din clasele a V-a și a IX-a vor fi luate în considerare și media generală și media la purtare la finalul semestrului I.
  2. Numărul de burse alocat pe nivele (gimnaziu/liceu), respectiv pe categorii de burse va fi afișat o dată cu lista rezultatelor evaluării.
  3. Conform hotărârii Consiliului de administrație, la acordarea burselor se va lua în considerare și numărul absențelor nemotivate ale elevului aplicant în semestrul în curs și în anul școlar anterior.

CERERE ACORDARE BURSĂ

CRITERII SPECIFICE DE ACORDARE A BURSELOR ȘCOLARE

Calendarul olimpiadelor naționale școlare

Calendarul concursurilor școlare finanțate de MEC

Calendarul competițiilor sportive școlare

Calendarul activităților educative naționale finanțate de MEC

LEGISLAȚIE SPECIFICĂ

 
CNPR Suceava