Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului din cadrul Universității Politehnica Timișoara are plăcerea de a vă invita la ediția a V-a – online a Concursul Național de Idei și Proiecte în domeniul Protecției Mediului: „Educația ecologică salvează mediul – EcoSmarTim” care va avea loc în 23 aprilie 2021 în cadrul manifestării “Politehnica Timișoara – un pas spre viitorul tău!” (ediția a VIII-a).
Chiar și în contextul complicat actual, generat de pandemia de Covid19, organizatorii concursului: cadrele didactice din Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului și studenți reprezentanți ai Ligii Studenților Chimiști din Timișoara, doresc să fie alături de profesorii de liceu din specialitățile conexe tematicii Concursului EcoSmarTim și elevii acestora cu preocupări în domeniul protecției mediului, creativi, cu abilități practice și cunoștințe solide în subiectele propuse.
Concursul va reuni sub apelul „Educația ecologică salvează mediul” elevi, studenți și cadre didactice din învățământul preuniversitar și universitar într-o nouă ediție inedită, într-o perioadă de schimbări interne și internaționale istorice la nivel educațional, social și economic, dar în același timp, o perioadă de sensibilizare a populației și factorilor de decizie de la nivel național și internațional cu privire la problemele legate de poluarea mediului înconjurător.
Principalele subiecte propuse sunt:
a) Grija pentru mediul înconjurător dincolo de pandemia COVID-19;
b) Tehnologii nepoluante;
c) Managementul, procesarea și valorificarea deșeurilor;
d) Tratarea si epurarea apei;
e) Purificarea gazelor și eliminarea mirosurilor;
f) Monitorizarea parametrilor de mediu, sisteme/senzori de măsurare a poluanților;
g) Producerea, stocarea și utilizarea hidrogenului;
h) Surse electrochimice moderne (pile de combustie, acumulatori, baterii);
i) Coroziune/protecție anticorozivă;
j) Utilizarea energiei solare;
k) “Chimia verde”;
l) Reducerea consumurilor de apă, energie și materii prime;
m) Conservarea biodiversității;
n) Bioenergie: biogaz, biodiesel, bioetanol, biomasă;
o) Biotehnologii.
În cadrul concursului EcoSmarTim se pot înscrie echipe constituite din maxim 2 elevi (clasele IX – XII) coordonați de un profesor (de chimie, ecologie, biologie, fizică sau care predă discipline tehnice și tehnologice în licee și colegii de profil tehnic).
Regulamentul Concursului Național de Idei și Proiecte în domeniul Protecției Mediului: „Educația ecologică salvează mediul – EcoSmarTim” este accesibil pe site-ul facultății www.chim.upt.ro secțiunea evenimente.
Termene limită pentru:
• Înscrierea echipelor participante, transmiterea proiectului (prezentare Power Point) și a rezumatului acestuia (format Word – max. 1 pagină), pe adresa de e-mail: mircea.dan@upt.ro. Termen limită: 20.04.2021;
• Selecția propunerilor pentru etapa finală: 21.04.2021;
• Finala concursului (se va desfășura online): 23.04.2021.
Elevii care vor obține la Concursul Național de Idei și Proiecte în domeniul Protecției Mediului: „Educație ecologică salvează mediul – EcoSmarTim” locurile I, II sau III vor fi admiși în Universitatea Politehnica Timișoara, la Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului, domeniul Ingineria Mediului fără concurs de admitere.
Tuturor participanților la concurs, elevi și profesori coordonatori, li se vor trimite diplome de participare. Rezumatele lucrărilor prezentate în cadrul Concursului Național de Idei şi Proiecte în domeniul Protecției Mediului: „Educația ecologică salvează mediul – EcoSmarTim” vor fi publicate în format electronic (pe CD, într-un volum identificat prin cod ISSN). Lucrările premianților vor fi mediatizate prin postare pe site-ul facultății de Chimie Industrială și Ingineria Mediului.

 

Regulament-Concurs-EcoSmarTim-2021

Formular de înscriere EcoSmartTim Editia V-online-2021
CNPR Suceava