ÎN ATENȚIA ELEVILOR DECLARAȚI ADMIȘI LA CLASA A V-a:

RIDICAREA CERERILOR DE TRANSFER DE LA SECRETARIATUL COLEGIULUI SE FACE ÎN URMĂTOAREA PERIOADĂ:

MIERCURI, 30 IUNIE (între orele 15 și 20), JOI, 1 IULIE (între orele 8,30 și 16) ȘI VINERI, 2 IULIE (între orele 8,30 și 16)

DEPUNEREA LA SECRETARIATUL COLEGIULUI A DOSARELOR DE TRANSFER, CU VIZA ȘCOLII GENERALE DE UNDE PROVINE ELEVUL VA AVEA LOC PÂNĂ VINERI, 2 IULIE, ORA 16. 

LUNI, 5 IULIE, LOCURILE RĂMASE LIBERE (prin neaducerea dosarelor de transfer) VOR FI REDISTRIBUITE CANDIDAȚI LOR RESPINȘI, ÎN ORDINEA DESCRESCĂTOARE A MEDIILOR.

DOSARUL DE TRANSFER VA CONȚINE:

– CEREREA DE TRANSFER, VIZATĂ DE ȘCOALA DE PROVENIENȚĂ

– COPIE NELEGALIZATĂ DUPĂ CERTIFICATUL DE NAȘTERE AL ELEVULUI

– COPIE NELEGALIZATĂ DUPĂ CARTEA DE IDENTITATE A UNUIA DIN PĂRINȚI

– FIȘA MEDICALĂ DE LA CABINETUL ȘCOLII (în cazul în care nu poate fi obținută, va fi depusă la secretariatul colegiului până la începerea noului an școlar)
CNPR Suceava