PROCEDURA privind vizualizarea de către candidați a lucrărilor proprii susținute în cadrul examenului de Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a

 – EXTRAS –

 

La avizierul și pe site-ul colegiului este afișat graficul de depunere/transmitere online a cererilor de vizualizare a lucrării/lucrărilor scrise proprii.

Cererile se depun/transmit online în zilele de 15 și 16 iulie 2021, între orele 8 și 16. Depunerea se face la secretariatul colegiului, iar transmiterea online la adresa cnprsv@gmail.com .

La avizierul și pe site-ul colegiului vor fi afișate intervalul orar și locul în care se vizualizează lucrările. Vizualizarea are loc în perioada 26 – 30 iulie 2021.

Candidații vizualizează individual lucrările, proiectate pe un ecran. Candidatul va fi însoțit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal. Se asigură confidențialitatea procesului de vizualizare. Vizualizarea se face în prezența unei persoane nominalizate de președintele comisiei județene.

Candidaților și părinților/reprezentanților legali le este interzisă în sala de vizualizare a telefonului sau a oricărui dispozitiv în vederea înregistrării imaginii lucrării.

Se interzice persoanei nominalizate de președintele comisiei județene să facă aprecieri privind conținutul și evaluarea lucrărilor.

După vizualizare, candidații și părinții/reprezentanții legali vor semna o declarație prin care confirmă că au vizualizat lucrarea/lucrările solicitate.

Comisia județeană nu eliberează copii după lucrările vizualizate.

 

Absolvenții și părinții lor au primit pe Adservio formularul tip de cerere. Atenție, el trebuie completat și semnat olograf !
CNPR Suceava