scris: Candidaţii vor fi prezenţi la şcoală la ora planificată având asupra lor NUMAI un pix/stilou şi un act de identitate (CI, paşaport).

oral: Candidaţii vor fi prezenţi la şcoală cu cel puțin o oră înainte de ora planificată având asupra lor NUMAI un pix/stilou şi un act de identitate (CI, paşaport). Sălile de examinare sunt: 16 (12B, 12I, 12F), 17 (12H, 12C l2, 12D), 18 (12J, 12E), 19 (12G), 20 (12A, 12C l1).  Sala de așteptare și de bagaje sala 22.

Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile şi cu orice mijloc electronic de stocare a informaţiei, de calcul sau de comunicare. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către preşedintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

ATENȚIE!!! Sălile de examen sunt supravegheate video și AUDIO.

 

Programarea candidaților la proba C, competențe lingvistice într-o limbă de circulație internațională, proba audiat, din cadrul bacalaureatului 2017, o găsiți aici,

La proba scrisă elevii din sălile 29 și S2 se vor muta în sala 19.

Programarea candidaților la proba orală se găsește aici.

Prezența este obligatorie la toate cele trei probe: audiat, scris, oral.

 

 

 

 

 

 
CNPR Suceava