Aici găsiți repartizarea pe săli a elevilor claselor a XII-a care participă la Simularea examenului de Bacalaureat, proba la alegere.

Elevii vor fi prezenți în săli cel târziu la ora 8,20, vineri, 17 martie 2017. Vor avea asupra lor buletinul, pix/stilou cu cerneală albastră, creion negru pentru desene și trusă de instrumente geometrice. Este interzis accesul cu telefoane mobile sau alte echipamente electronice.

VĂ RUGĂM SĂ SEMNALAȚI ORICE NECONCORDANȚĂ ÎNTRE OPȚIUNEA VOASTRĂ (ASUMATĂ PRIN SEMNĂTURĂ) ȘI DISCIPLINA DIN TABEL. DACĂ ESTE CAZUL, SEMNALAȚI ACEASTĂ EROARE PE ADRESA cnpetruraressv@gmail.com PÂNĂ VINERI, ORA 7,30. VEȚI SPECIFICA NUMELE, CLASA ȘI DISCIPLINA PENTRU CARE OPTAȚI.

 

toca absolvent
CNPR Suceava