Elevii din clasele a V-a și a IX-a, care doresc să aplice pentru obținerea unei burse de performanță, merit, studiu sau socială vor depune la secretariatul colegiului PÂNĂ LUNI, 10 APRILIE 2017, ORA 15:00, un dosar care va conține cerere de acordare a bursei pentru semestrul II al anului școlar 2016-2017 (formularul tip se găsește pe site-ul colegiului), însoțită de acte doveditoare conform „Criteriilor de acordare a burselor școlare” din documentele de mai jos. Pentru bursele de studiu și sociale pot aplica și elevi din celelalte clase, care satisfac condițiile de acordare.

În urma evaluării dosarelor se va realiza o nouă ierarhie (care va cuprinde dosarele elevilor din toate clasele), iar numărul câștigătorilor se va încadra în numărul de burse aprobat de CL Suceava.

ATENȚIE! Elevii care nu au media 10 la purtare în semestrul I pierd bursa.

Elevii care au primit în semestrul I bursă de studiu sau socială vor aduce acte doveditoare pe 3 luni (noiembrie 2016, decembrie 2016, ianuarie 2017), respectiv 12 luni (februarie 2016 – ianuarie 2017) privind încadrarea în cuantumuri – 1065 lei, respectiv 533 lei.

Pe fiecare copie după o diplomă se va înscrie obligatoriu calendarul în care apare concursul respectiv (cu numărul și data promulgării acestuia, conform materialelor anexate), pagina și poziția din calendar. Copiile care NU au această precizare NU vor fi luate în considerare la evaluare. Exemplu: dacă este o diplomă la concursul național de informatică ”Infoeducația”, pe copie se va scrie, cu pix/cerneală: ”CALENDARUL CONCURSURILOR NAŢIONALE ŞCOLARE FINANȚATE DE CĂTRE MEN ÎN ANUL ŞCOLAR 2016-2017, nr. 26398/16.02.2017, pag. 4, poz. 30”

IMPORTANT: Conform hotărârii Consiliului de administrație, la acordarea burselor se va lua în considerare și numărul absențelor nemotivate efectuate de elevul aplicant în semestrul/anul școlar anterior.

Alte informații pot fi obținute la secretariatul colegiului.

Criteriile de acordare a burselor școlare și listele olimpiadelor/concursurilor recunoscute de MEN le găsiți mai jos.

CRITERII DE ACORDARE A BURSELOR ȘCOLARE semestrul II

Nota MEN conținând lista competițiilor pentru care se acordă burse

Olimpiade și concursuri internaționale

Calendarul activităților de pregătire și selecționare loturilor naționale

Calendarul olimpiadelor naționale școlare

Anexa A Olimpiada națională a sportului școlar

Calendarul concursurilor naționale școlare finanțate de către MEN

Anexa A Campionate naționale școlare

Anexa B CAEN 2017

 

Cerere tip pentru acordarea bursei școlare

sigla CNPR
CNPR Suceava