Conform

  • Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, art. 210, alin. 6, aprobat prin OMEN nr. 5166/2014,
  • Notei 40029/19.05.2015 a MECȘ,
  • Propunerii Consiliului profesoral din 5.05.2017,
  • Hotărârii Consiliului de administrație a colegiului din 10.05.2017,

 

în anul școlar 2017-2018 la Colegiul Național ”Petru Rareș” va funcționa o clasă a V-a cu studiu aprofundat al limbilor moderne – engleză și germană/franceză (a doua limbă se va studia în funcție de opțiunile majoritare ale părinților).

Admiterea la această clasă se va face după următorul algoritm, în cazul în care numărul de cereri de înscriere depășește numărul de locuri – 28:

  • Probe scrise la limba română și matematică și test limba engleză. Se va calcula media aritmetică (notată mai jos MA) a notelor obținute la cele 3 discipline (română, matematică, limba străină), medie care va avea o pondere de 80% din media de admitere finală MF. Nota obținută la evaluarea portofoliului individual al elevului (PI) va avea o pondere de 20% în media finală. Elevilor care au obținut la examene cu recunoaștere internațională diplome cu nivel de competență lingvistică A1 sau superior li se va echivala cu nota 10 testul de aptitudini la străină.
  • NOU !  La cererea scrisă a părintelui, testul la limba engleză/echivalarea certificatului internațional pot fi înlocuite cu test/certificat la limba germană/franceză. După ce elevii sunt declarați admiși și înscriși în clasa a V-a la CNPR, vor fi studiate limbile solicitate de majoritatea părinților în cererile de înscriere.

 

Portofoliul individual va reflecta activitatea şcolară şi extraşcolară a elevului în clasele I-IV (calificative în clasele I-IV – copie după carnetul de elev, diplome obţinute la concursuri şcolare sau examene, alte informaţii referitoare la activitatea şcolară și extrașcolară a elevului etc.). Actele portofoliului vor fi depuse (copii xerox) la secretariatul colegiului până în preziua testelor de admitere.

Tematica testelor și data susținerii lor vor fi afișate ulterior.

 

Notă: Referitor la certificatele YLE (Young Learner Tests of English), respectiv Movers și Flyers, candidații trebuie să obțină un scor minim de 11 scuturi (4 scuturi la două competențe și, respectiv, 3 scuturi la o competență lingvistică) pentru ca nivelul A1, respectiv A2 să poată fi recunoscut și echivalat cu nota 10.

 

 

Relații suplimentare la secretariatul colegiului, tel. 0230520822.
balul_bobocilor
CNPR Suceava