În conformitate cu nota MEN nr. 32785/25.05.2017, vă atragem atenția asupra articolului 8, alin. (1) din OMENCS 5071/2016:

”Art.8. (1) Candidații care depun contestații completează și semnează o cerere tipizată în
care se menționează faptul că nota inițială se poate modifica, după caz, prin creștere sau
descreștere, prin nota acordată la contestații.”

Vezi OMENCS 5071/2016.

absolvent8
CNPR Suceava