Vă atragem atenția asupra art. 10, alin. (1) din OMENCS 5070/2016:

Art. 10 (1) Candidații care depun contestații completează și semnează o
cerere tipizată în care se menționează faptul că nota inițială se poate modifica, după
caz, prin creștere sau descreștere, prin nota acordată la contestații.

Vezi OMENCS 5070/2016.
toca absolvent
CNPR Suceava