Proba D – de evaluare a competențelor digitale se desfășoară vineri, 16 februarie 2018, între orele 13 și 14,30, în cele 3 laboratoare de informatică ale colegiului. Repartizarea candidaților pe săli este aici.

Elevii vor fi prezenți în laborator la ora 12,30, având asupra lor buletin/carte de identitate și pix/stilou cu cerneală albastră. TOATE ORELE DE CURS (INCLUSIV ALE CLASELOR A XII-a) SE DESFĂȘOARĂ NORMAL.toca absolvent
CNPR Suceava