MIERCURI, 12 IUNIE 2019, ora 12:00 se susțin probele de audiție și scrise, iar JOI, 13 IUNIE, ora 9:00 se susține proba orală. Prezența este obligatorie în ambele zile.

Candidaţii vor fi prezenţi la sala de examen cel târziu la ora 11:30 având asupra lor NUMAI un pix/stilou de culoare albastră şi un act de identitate (CI, paşaport).

 

Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile şi cu orice mijloc electronic de stocare a informaţiei, de calcul sau de comunicare. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către preşedintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

ATENȚIE!!! Sălile de examen sunt supravegheate video și AUDIO.

 

Programarea la proba C – scris, competențe lingvistice într-o limbă de circulație internațională din cadrul bacalaureatului, o găsiți aici. Candidații care susțin probele la franceză (normal, nu secție francofonă) vor participa la proba scrisă, începând cu ora 13, în sala 42. Sala de bagaje este sala 49 (cu supraveghere audio-video).

 

 

 
CNPR Suceava