Marți, 30.10.2018, ora 14, în sala 47, va avea loc selecția elevilor pentru a realiza activități în cadrul proiectului CIVIC, un proiect multinațional, care are limba franceză ca limbă de comunicare. Adresabilitatea este pentru elevii claselor bilingve de franceză sau pentru cunoscători de limba franceză la nivel B1/B2. Grupa de vârstă a elevilor – 15-17 ani.

 

Proba de selecție va consta din completarea unui test de evaluare a competențelor civice în limba franceză, urmat de un interviu în limba franceză.

 

Recomandări pentru elevii care vor să se înscrie la concursul de selecție:

Informați-vă asupra drepturilor copilului în România și Europa și asupra modului în care acestea sunt apărate (organisme, ONG-uri etc).

De asemenea, documentați-vă asupra Uniunii Europene (organisme, atribuții, valori comune europene, drepturi și obligații cetățenești etc.)

Elevii vor veni la selecție având asupra lor o copie după buletin și un acord scris din partea părinților din care să reiasă că aceștia sunt de acord cu participarea copiilor lor la activitățile de proiect.
CNPR Suceava