Colegiul Național Petru Rareș Suceava,

inițiator și gazdă a unui nou Parteneriat școlar european

 

La Colegiul Național Petru Rareș Suceava a avut loc, în luna noiembrie, demararea proiectului internațional Eurokeys, bazat pe un parteneriat între colegiul sucevean și liceul francez Jean Bart din Dunkerque.

Obiectivele acestui parteneriat corespund viziunii de dezvoltare a instituției școlare sucevene, care promovează orientarea demersului didactic spre o educație complexă, formală și informală, spre cooperare și solidaritate, prin parteneriate cu instituții școlare europene, acceptare și valorizare a diversității culturale. Acest parteneriat  franco-român constituie încă o oportunitate de a lucra într-o echipă internațională, de conectare la valorile europene în scopul îmbunătățirii procesului educațional și vizează colaborarea internațională în realizarea unor acţiuni privind dobândirea de competenţe suplimentare, susceptibile a facilita succesul în accederea la un sistem educațional superior european.

Astfel,  un grup de elevi din instituția școlară franceză parteneră a participat  la cursuri timp de o lună în Colegiul Național Petru Rareș Suceava, familiarizându-se cu sistemul de învățământ românesc, urmând ca, în ianuarie, corespondenții lor români să fie integrați o lună în sistemul educațional francez. Elevii suceveni din clasele bilingve francofone, prin participarea directă la acest proiect, au reconfirmat rolul și importanța cunoașterii limbii franceze în facilitarea accesului la acest tip de experiență internațională, la consolidarea dimensiunii europene în domeniul educației. Elevii francezi participanți au fost găzduiți și însoțiți de corespondenții lor români, urmărindu-se concomitent ameliorarea competențelor de limba franceză a elevilor români precum și ameliorarea competențelor de limbă engleză a elevilor francezi care au fost coordonați cu profesionalism și deschidere de către echipa de profesori români de la Colegiul Național Petru Rareș. Elevii francezi au participat cu entuziasm și au apreciat deschiderea echipei de profesori de la discipline lingvistice (toți profesorii de limba engleză și profesorii de limba franceză), dar și de la disciplinele nonlingvistice care au susținut în limba engleză, cursuri de matematică, informtică, fizică, biologie. Aceștia au promovat în acest fel cooperarea în echipe de lucru multinaționale, toleranța, capacitatea de adaptare, empatia, asertivitatea. De asemenea, elevii francezi au fost impresionați de nivelul înalt de competență științifică al elevilor români, de disponibilitatea și dăruirea echipei profesorale, de ospitalitatea  și amabilitatea familiilor care i-au găzduit pe toată perioada.

Evident că  activitatea elevilor este monitorizată și evaluată în vederea recunoașterii și certificării competențelor dobândite în context formal, dar și informal, pe parcursul integrării în instituția gazdă, de către fiecare profesor de specialitate, dar și de către profesorii mentori Petronela Munteanu și Georgeta Colăcel (limba franceză respectiv limba engleză).

Inițiatorii proiectului, prof. Fabrice Tondeur și prof. Petronela Munteanu, își exprimă gratitudinea pentru cooperarea și disponibilitatea demonstrate de conducerea colegiului sucevean, pentru colaborarea armonioasă între toți cei implicați, elevi, profesori, părinți.

O altă acțiune importantă în cadrul agendei parteneriatului franco-român este reprezentată de organizarea unei conferințe internaționale de fizică. Prin urmare, marți, la ora 15, în aula colegiului sucevean, va avea loc conferința științifică, Timpul în fizică, care va fi susținută în limba engleză de către profesorul universitar Benoît Dépret (cu angajare si la liceul partener), la care sunt invitați elevi, profesori de specialitate, părinți, membri ai comunității locale.

                                                                        Prof. Petronela Munteanu
CNPR Suceava