absolvent8Aici găsiți repartizarea elevilor la evaluarea națională din data de 11, 12 martie 2019. Repartizarea pe săli la proba de matematică este aceeași cu cea de la limba română.

Candidaţii vor fi prezenţi în sala de clasă la ora 8:00 având asupra lor un pix/stilou cu cerneală albastră (și un creion și instrumentele pentru geometrie) şi un act de identitate (CI, certificat de naştere, paşaport).

Se interzice elevilor să pătrundă în clasă cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care pot fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile şi cu orice instrument electronic de calcul, de stocare de informaţii sau de comunicare. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de clasă duce la eliminarea elevului din clasă de către preşedintele comisiei, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu, şi la notarea cu nota 1 (unu) a lucrării elevului eliminat.

Calendarul simulării Evaluării naționale și a examenului de bacalaureat național 2019

Ordinul 3185/2019 privind aprobarea organizării simulării evaluării naționale și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național

ATENȚIE!!! Sălile de examen sunt supravegheate video și audio.

 

 
CNPR Suceava