18
Mar

Simulare BAC


Repartizarea pe săli a candidaților la proba 2, miercuri, 20 martie 2019

Candidaţii vor fi prezenţi în sala de clasă cel târziu la ora 8:00 având asupra lor un pix/stilou cu cerneală albastră (și un creion și instrumentele pentru geometrie) şi un act de identitate (CI, certificat de naştere, paşaport).

Se interzice elevilor să pătrundă în clasă cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care pot fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile şi cu orice instrument electronic de calcul, de stocare de informaţii sau de comunicare. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de clasă duce la eliminarea elevului din clasă de către preşedintele comisiei, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu, şi la notarea cu nota 1 (unu) a lucrării elevului eliminat.

ATENȚIE!!! Sălile de examen sunt supravegheate video și audio.

 

REDISTRIBUIRE  SĂLI  MIERCURI, 20 MARTIE

Clasele de gimnaziu vor învăța în sălile de mai jos în intervalul 8 – 13. La ora 13 revin în sala lor de clasă:

5A – sala 6

6 A – sala 35

7 A – sala 42

8 A – sala 43

Între 12 și 13, clasele de mai jos schimbă sala:

9D – sala 20

10H – sala 30

10I – aula
CNPR Suceava