Candidaţii vor fi prezenţi la şcoală în laboratoarele de informatică 25 și 31, vineri, 07.06.2019, la ora 12:00, și vor avea asupra lor NUMAI un pix albastru/stilou cu cerneală albastră şi un act de identitate (CI, paşaport).

Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile şi cu orice mijloc electronic de stocare a informaţiei, de calcul sau de comunicare. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către preşedintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

ATENȚIE!!! Sălile de examen sunt supravegheate video și audio.

 

Programarea candidaților la proba D, competențe digitale, din cadrul bacalaureatului 2019 se găsește aici.

 

 
CNPR Suceava