JOI, 13 IUNIE, ora 9:00 se susține proba orală. Prezența este obligatorie.

Candidaţii vor fi prezenţi la sala de examen cel târziu la ora 08:30 având asupra lor NUMAI un pix/stilou de culoare albastră şi un act de identitate (CI, paşaport).

 

Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile şi cu orice mijloc electronic de stocare a informaţiei, de calcul sau de comunicare. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către preşedintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

ATENȚIE!!! Sălile de examen sunt supravegheate video și AUDIO.

 

Programarea la proba C – oral, competențe lingvistice într-o limbă de circulație internațională din cadrul bacalaureatului, o găsiți aici. Sălile de examen sunt 12, 13, 14 şi 15. Sala de bagaje este sala 11 (cu supraveghere audio-video).

 

 

 
CNPR Suceava