SE ELIBEREAZĂ DIPLOMELE NECONTESTATE ! LA ELIBERARE VEȚI PREZENTA UN ACT DE IDENTITATE (CI sau PAȘAPORT). ACTELE NU SE ELIBEREAZĂ ALTEI PERSOANE DECÂT DACĂ ACEASTA PREZINTĂ ÎMPUTERNICIRE NOTARIALĂ  !!!!

PROGRAMARE PE CLASE, JOI, 11 IULIE:

8,30 – 12A

9,15 – 12B

10,00 – 12C

10,45 – 12D

11,30 – 12E

12,15 – 12F

13,00 – 12G

13,45 – 12H

14,30 – 12I

 

VĂ RUGĂM SĂ RESPECTAȚI PROGRAMAREA !

VEȚI PRIMI:

  1. DIPLOMA DE BACALAUREAT

  2. CERTIFICAT DE ABSOLVIRE A 12 CLASE

  3. CERTIFICAT DE COMPETENȚE LA LIMBA ROMÂNĂ

  4. CERTIFICAT DE COMPETENȚE ÎNTR-O LIMBĂ STRĂINĂ (dacă NU ați echivalat cu certificat internațional !)

  5. CERTIFICAT DE COMPETENȚE DIGITALE (dacă nu ați echivalat cu ECDL sau IC3 !)

  6. ATESTAT LA LIMBA ENGLEZĂ (dacă ați susținut examenul)

  7. ATESTAT LA INFORMATICĂ (dacă ați susținut examenul)

  8. DOSAR care conține:

          a) FOAIA MATRICOLĂ

          b) SUPLIMENT DESCRIPTIV LA LIMBA ROMÂNĂ

          c) SUPLIMENT/E DESCRIPTIV/E LA LIMBA MODERNĂ sau/și DIGITAL (dacă este cazul)

          d) ACTE MEDICALE

ELIBERAREA DIPLOMELOR SE FACE LA SALA 3.

SALA 9 ESTE SALĂ DE AȘTEPTARE.

          DUPĂ CE AȚI PRIMIT ACTELE, VERIFICAȚI-LE CU MULTĂ ATENȚIE. DACĂ DESCOPERIȚI CEVA ÎN NEREGULĂ, ANUNȚAȚI LA FINALUL INTERVALULUI ORAR ALOCAT CLASEI VOASTRE.
CNPR Suceava