Admitere clasa a V-a

 

Conform hotărârii consiliului profesoral, în anul școlar 2015-2016, la Colegiul Național ”Petru Rareș” vor funcționa 2 grupe de clasa a V-a (o clasă), cu program intensiv de studiu al limbii engleze (o grupă) și cu program intensiv de studiu al limbii germane (a doua grupă). Limba a doua pe care o vor studia elevii va fi la alegerea părinților, între engleză/franceză/germană. Opțiunile vor fi depuse o dată cu dosarul de înscriere în clasa a V-a, după promovarea testelor de admitere.

 

ADMITEREA:

Grupa de limba engleză – admiterea se face pe baza a două probe:

  • Test oral la limba engleză, desfășurat în ziua de 20 iunie 2015, începând cu ora 9, pe baza unei programări care va fi afișată în seara zilei de 19 iunie 2015. Aici puteți găsi tematica și modele de teste.
  • Analiza portofoliului individual al elevului (vezi indicațiile de mai jos).

Grupa de limba germană – admiterea se face pe baza a două probe:

  • Test scris unic la la limba română și matematică, desfășurat în ziua de 22 iunie 2015, la ora 9. Aici puteți găsi modele de teste.
  • Analiza portofoliului individual al elevului (vezi indicațiile de mai jos).

 

Portofoliul individual va reflecta activitatea şcolară şi extraşcolară a elevului în clasele I-IV (calificative în clasele I-IV – copie după carnetul de elev, diplome obţinute la concursuri şcolare sau examene, alte informaţii referitoare la activitatea şcolară și extrașcolară a elevului etc.). Actele portofoliului vor fi depuse (copii xerox) la secretariatul colegiului până în ziua de 19 iunie 2015, ora 9.