Admitere clasa a V-a

 

Conform

  • Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, art. 210, alin. 6, aprobat prin OMEN nr. 5166/2014,
  • Notei 40029/19.05.2015 a MECȘ,
  • Propunerii Consiliului profesoral din 5.02.2016,
  • Hotărârii Consiliului de administrație a colegiului din 5.02.2016,

admiterea la clasa a V-a a Colegiului Național ”Petru Rareș” în anul școlar 2016-2017 se va face după următorul algoritm:

  • La secția cu predare intensivă a limbii engleze (14 locuri) se vor susține probe scrise la limba română și matematică și test de aptitudini și cunoștințe (testare scrisă cu durata de 30 minute și testare orală cu durata de aproximativ 5 minute) la limba engleză (finalizat cu o singură notă). Se va calcula media aritmetică (notată mai jos MA) a notelor obținute la cele 3 discipline (română, matematică, engleză), medie care va avea o pondere de 80% din media de admitere finală MF. Nota obținută la evaluarea portofoliului individual al elevului (PI) va avea o pondere de 20% în media finală. Elevilor care au obținut la examene cu recunoaștere internațională diplome cu nivel de competență lingvistică A1 sau superior li se va echivala cu nota 10 testul de aptitudini la limba engleză.
  • La secția cu predare intensivă a limbii germane (14 locuri) se vor susține probe scrise la limba română și matematică. Se va calcula media aritmetică (notată mai jos MA) a notelor obținute la cele 2 discipline, medie care va avea o pondere de 80% din media de admitere finală. Nota obținută la evaluarea portofoliului individual al elevului (PI) va avea o pondere de 20% în media finală.

Subiectele testului de romana si matematica iunie 2015

Aici găsiți modele de subiecte la română și matematică propuse în anii anteriori.

Aici puteți găsi model de teste scris și oral la limba engleză. Modelele provin de pe site-ul http://www.cambridgeenglish.org/exams/young-learners-english/movers/preparation, fiind de nivel și format YLE Movers.

Formulă de calcul:

formula de calcul

Portofoliul individual va reflecta activitatea şcolară şi extraşcolară a elevului în clasele I-IV (calificative în clasele I-IV – copie după carnetul de elev, diplome obţinute la concursuri şcolare sau examene, alte informaţii referitoare la activitatea şcolară și extrașcolară a elevului etc.). Actele portofoliului vor fi depuse (copii xerox) la secretariatul colegiului până în preziua testelor de admitere.

Tematica testelor și data susținerii lor vor fi afișate ulterior.

Materiale pentru pregătirea testului la română și matematică.

Structura subiectului la limba engleză pentru admiterea în clasa a V-a cu predare intensivă
Notă: Referitor la certificatele YLE (Young Learner Tests of English), respectiv Movers și Flyers, candidații trebuie să obțină un scor minim de 11 scuturi (4 scuturi la două competențe și, respectiv, 3 scuturi la o competență lingvistică) pentru ca nivelul A1, respectiv A2 să poată fi recunoscut și echivalat cu nota 10.

 

Relații suplimentare la secretariatul colegiului: telefon 0230 520 822.