Franceză

BRĂESCU Andreea Anca, prof. dr. grad I

CIURARI Laurica, prof. grad I

LUCACI Maria Cristina, prof. dr. grad I – responsabil comisie metodică

MOCANU Luminița Marilena, prof. grad I