Franceză

CIURARI Laurica, prof. grad I

LUCACI Maria Cristina, prof. dr. grad I – responsabil comisie metodică

MOCANU Luminița Marilena, prof. grad I

MUNTEANU Maria Petronela, prof. dr. grad I

ROȘCA Mariana Lăcrămioara, prof. grad I