Personal didactic auxiliar și nedidactic

CADRE DIDACTICE AUXILIARE

AMOS Doina – laborant fizică, chimie, biologie

BALAN Veronica – pedagog

BUCĂTARU Magda – administrator de patrimoniu

CREȚU Gabriela – pedagog

DROBOTĂ Gabriela – secretar șef

DURA Ancuţa – bibliotecar

HILOTE Aurel – supraveghetor de noapte

LUPAȘCU Mirela – contabil șef

MOISOIU Daniela – inginer de sistem

NEGRU Maria – secretar

STRUGARIU Elena – administrator financiar

TODERAȘ Viorica – administrator financiar

PERSONAL NEDIDACTIC

AMOS Eugen

BARBU Cristina

BURSUC Măriuca Melania

CIOBAN Constantin

CIOBAN Nina

CRUDU Lucia Ligheria

DUȚUC Floarea

FRUNZĂ Ileana

GORAȘ Lăcrămioara

GRIG Ștefan

HAVREȘCIUC Mihai

ILIȘOI Elena

MANCAȘ Maria

MARDAR Marcela

METZAK Wilhelm

PETRARIU Mariana

ROMAȘCAN Ioan

SIMINICEANU Olimpia

ŞTEFAN Mariana

VASILACHE Maria