ACASĂ

ÎNSCRIERE ÎN LICEU 2021 !

Conținutul dosarului :

  • Cererea de înscriere (se găsește la sediul colegiului și pe site-ul acestuia; va fi descărcată și completată de părinte/tutor legal);

  • Adeverință cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională;

  • Foaia matricolă pentru clasele V-VIII, cu calculul mediei generale;

  • Fișa medicală (în cazul în care aceasta nu poate fi ridicată de la cabinetul medical al școlii absolvite, va fi adusă până pe data de 14 septembrie 2021);

  • Cartea de identitate (dacă este cazul), în copie xerox, certificată în conformitate cu originalul la școala de proveniență sau la CNPR (în acest ultim caz, va fi prezentat actul și în original)

  • Certificatul de naștere în copie xerox, certificată în conformitate cu originalul la școala de proveniență sau la CNPR (în acest ultim caz, va fi prezentat actul și în original)

  • Cerere studiu religie întocmită de părinte/tutore legal, în original, pe formular-tip care se găsește la comisia de înscriere sau pe site-ul colegiului.

Actele vor fi puse în dosar în ordinea de mai sus!!!

Există 3 posibilități de depunere a dosarului:

  1. Depunere efectivă, la sediul colegiului, în zilele de 25, 26, 27 și 28 iulie 2021, între orele 9,00-13,00, conform programării de mai jos.

  1. Transmitere prin poștă – în acest caz dosarul trebuie să ajungă la sediul colegiului cel târziu miercuri, 28 iulie 2021, ora 13.

  1. Transmitere online. Cererile vor fi completate și semnate în original, apoi, împreună cu celelalte componente ale dosarului, vor fi scanate și transmise la adresa cnpetruraressv@gmail.comîntr-un director care va avea ca denumire numele și prenumele elevului. Termen limită de trimitere a dosarului electronic–28 iulie 2021, ora 13.

ÎN CAZUL DEPĂȘIRII TERMENELOR LIMITĂ FIXATE, CANDIDATUL VA FI CONSIDERAT RETRAS, IAR LOCUL VA FI DECLARAT LIBER.

PROGRAMAREA DEPUNERII DOSARELOR LA SEDIUL COLEGIULUI

DUMINICĂ, 25 IULIE, ÎNTRE ORELE 10 ȘI 12 – NUMAI PENTRU CAZURILE URGENTE

LUNI, MARȚI ȘI MIERCURI, 26 – 28 IULIE 2021:

LA SALA 4:

Secția MATEMATICĂ-INFORMATICĂ-GERMANĂ – între 9 și 9,45

Secția MATEMATICĂ-INFORMATICĂ-ENGLEZĂ – între 10 și 11,15

Secția ȘTIINȚELE NATURII – între 11,30 și 13

 

LA SALA 3:

Secția ȘTIINȚE SOCIALE-ENGLEZĂ – între 9 și 11

Secția MATEMATICĂ-INFORMATICĂ-FRANCEZĂ – între 11,15 și 12

Secția ȘTIINȚE SOCIALE-FRANCEZĂ – între 12,15 și 13

 

HOL:

Secția MATEMATICĂ-INFORMATICĂ ȘI INTENSIV INFORMATICĂ  – între 9 și 13

 

Observație: În cazul în care optați pentru depunerea fizică a dosarului, vă rugăm să completați acasă cele două cereri, atât pentru a exista pe ambele semnătura părintelui (OBLIGATORIU), cât și pentru a scurta timpul petrecut în incinta școlii, în vederea respectării regulilor sanitare. De asemeni, vă solicităm să purtați mască, să vă dezinfectați mâinile la intrarea în școală și să respectați instrucțiunile personalului școlii.

           

 

ÎN ATENȚIA ELEVILOR CARE DORESC CAZARE ȘI MASĂ LA INTERNATUL ȘCOLII ! Cererile se depun la casieria colegiului, în intervalul 26 iulie – 30 iulie 2021 sau online, pe adresa cnpetruraressv@gmail.com. Formularul-tip de cerere este anexat.

 

Fișa de înscriere în clasa a IX-a

Lista clase și CDS

Cerere studiu religie

Cerere cazare CNPR

 

 

 

 

Elevii care au depus cerere pentru obținerea bursei de merit – tranșa a doua, sunt așteptați să se prezinte la casieria colegiului, începând de astăzi, între orele 9 și 15, de luni până vineri, pentru ridicarea sumei de bani, PE BAZA CĂRȚII DE IDENTITATE. SUNT, DE ASEMENI, AȘTEPTAȚI ELEVII DE LICEU CARE NU AU DEPUS CERERE, DAR AU MEDIA GENERALĂ LA SFÂRȘITUL ANULUI ȘCOLAR 2019 – 2020 MAI MARE SAU EGALĂ CU 9,40 ȘI MAI MICĂ DE 9,78.

 

Pentru elevii din gimnaziu, bursa va fi ridicată de unul din părinți, PE BAZA CĂRȚII DE IDENTITATE.

 

NU PRIMESC BURSĂ ELEVII CARE AU DEPUS CERERE, SATISFAC CONDIȚIA DE MEDIE, DAR AU PRIMIT DEJA BURSA ÎN LUNA IUNIE !

 

NU PRIMESC BURSĂ ELEVII CARE AU DEPUS CERERE ȘI NU SATISFAC  CONDIȚIA DE MEDIE ! Ei au fost anunțați prin mesaj pe Adservio. Vă rugăm, consultați-vă mesajele înainte de a vă prezenta la casierie !

CERERILE DE TRANSFER LA COLEGIUL NAȚIONAL „PETRU RAREȘ” SAU ÎNTRE CLASE ALE COLEGIULUI SE PRIMESC PÂNĂ PE 23 IULIE 2021, ORA 14.

EXTRAS DIN PROCEDURA DE TRANSFER A ELEVILOR LA CNPR

Pagina oficială FB a colegiului: www.facebook.com/CNPRSV/ 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERERILE DE TRANSFER LA COLEGIUL NAȚIONAL „PETRU RAREȘ” SAU ÎNTRE CLASE ALE COLEGIULUI SE PRIMESC PÂNĂ PE 23 IULIE 2021, ORA 14.

EXTRAS DIN PROCEDURA DE TRANSFER A ELEVILOR LA CNPR

Pagina oficială FB a colegiului: www.facebook.com/CNPRSV/