ACASĂ

ÎNSCRIERE ÎN LICEU 2020 ȘI DEPUNEREA DOSARELOR

În perioada 13 iulie – 20 iulie 2020 se depun dosarele de înscriere în clasa a IX-a.

Conținutul dosarului:

 • Cererea de înscriere;

 • Adeverință cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională;

 • Foaia matricolă pentru clasele V-VIII, cu calculul mediei generale;

 • Fișa medicală;

 • Cartea de identitate (dacă este cazul), în copie xerox, certificată în conformitate cu originalul la școala de proveniență sau la CNPR (în acest caz, va fi prezentat actul și în original)

 • Certificatul de naștere în copie xerox, certificată în conformitate cu originalul la școala de proveniență sau la CNPR (în acest caz, va fi prezentat actul și în original)

 • Cerere studiu religie întocmită de părinte/tutore legal, în original, pe formular-tip care se găsește la comisia de înscriere sau pe site-ul colegiului.

Actele vor fi puse în dosar în ordinea de mai sus !!!

Există 3 posibilități de depunere a dosarului:

 1. Depunere efectivă, la sediul colegiului, în zilele de 13, 14, 15, 16, 17 și 20 iulie 2020 între orele 9,00-14,00, conform programării de mai jos.

 2. Transmitere prin poștă, pe adresa Suceava, str. Mihai Viteazul, nr. 24, cod 720059 – în acest caz dosarul trebuie să ajungă la sediul colegiului cel târziu luni, 20 iulie, ora 14.

 3. Transmitere online. Cererile vor fi completate și semnate în original, apoi, împreună cu celelalte componente ale dosarului, vor fi scanate și transmise la adresa cnpetruraressv@gmail.com, într-un director care va avea ca denumire numele și prenumele elevului. Termen limită de trimitere a dosarului electronic – 20 iulie, ora 14.

ÎN CAZUL DEPĂȘIRII TERMENELOR LIMITĂ FIXATE, LOCUL VA FI DECLARAT LIBER.

PROGRAMAREA DEPUNERII DOSARELOR LA SEDIUL COLEGIULUI

Secția MATEMATICĂ-INFORMATICĂ-GERMANĂ – între 9 și 9,15

Secția ȘTIINȚELE NATURII-GERMANĂ – între 9,15 și 9,30

Secția ȘTIINȚELE NATURII-ENGLEZĂ – între 9,30 și 9,45

Secția ȘTIINȚE SOCIALE-ENGLEZĂ – între 9,45 și 10

Secția MATEMATICĂ-INFORMATICĂ-ENGLEZĂ – între 10 și 10,30

Secția MATEMATICĂ-INFORMATICĂ ȘI INTENSIV INFORMATICĂ  – între 10,30 și 11,15

Secția MATEMATICĂ-INFORMATICĂ-FRANCEZĂ – între 11,15 și 11,30

Secția ȘTIINȚE SOCIALE-FRANCEZĂ – între 11,30 și 11,45

Secția ȘTIINȚELE NATURII – între 11,45 și 12,15

Secția ȘTIINȚE SOCIALE – între 12,15 și 12,30

Între 12,30 și 14 primim dosarele celor care nu au reușit, din motive bine întemeiate, să ajungă la ora fixată.

Observație: În cazul în care optați pentru depunerea fizică a dosarului, vă rugăm să completați acasă cele două/trei cereri, atât pentru a exista pe ambele semnătura părintelui (OBLIGATORIU), cât și pentru a scurta timpul petrecut în incinta școlii, în vederea respectării regulilor sanitare. Cererile se completează cu majuscule. De asemeni, vă solicităm să purtați mască, să vă dezinfectați mâinile la intrarea în școală și să respectați instrucțiunile personalului școlii.

           

ÎN ATENȚIA ELEVILOR CARE DORESC CAZARE ȘI MASĂ LA INTERNATUL ȘCOLII ! Cererile se depun la casieria colegiului, în intervalul 13 iulie – 1 august 2020 sau online, pe adresa cnpetruraressv@gmail.com. Formularul-tip de cerere este în arhiva de mai jos.

 Arhiva de mai jos conține, în format docx.:

 • fișa de înscriere,

 • cererea de studiu a religiei,

 • lista claselor a IX-a și a disciplinelor opționale ofertate,

 • cererea de cazare și masă la internatul colegiului.

VĂ RUGĂM SĂ DESCĂRCAȚI ARHIVA, SĂ DEZARHIVAȚI CONȚINUTUL, SĂ COMPLETAȚI ELECTRONIC CELE 2/3 CERERI, SĂ LE LISTAȚI ȘI SĂ LE SEMNAȚI OLOGRAF. ÎMPREUNĂ CU CELELALTE ACTE SOLICITATE VOR FORMA DOSARUL DE ÎNSCRIERE.

ÎN CAZUL ÎN CARE OPTAȚI PENTRU TRIMITEREA ELECTRONICĂ A DOSARULUI, veți scana/fotografia toate documentele dosarului și le veți arhiva într-un fișier care să aibă numele și prenumele elevului.

Documente dosar înscriere

 

 

 

 

 

 

 

În anul școlar 2020 – 2021, la Colegiul Național „Petru Rareș” vor funcționa două clase a V-a:

– 1 clasă cu studiul limbilor engleză și germană

– 1 clasă cu studiul limbilor engleză și franceză

Cererile de înscriere se mai pot depune doar pentru clasa de franceză și se primesc online sau la secretariatul colegiului.

Formularul tip de cerere îl puteți descărca de aici. După completare, cererea poate fi trimisă online la adresa cnpetruraressv@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sigla CNPR

EXTRAS DIN PROCEDURA DE TRANSFER A ELEVILOR LA CNPR

Pagina oficială FB a colegiului: www.facebook.com/CNPRSV/