Acasă

NARNIA: DINCOLO DE UȘILE DE STEJAR

19 decembrie 2018

Ora 18

Casa de Cultură a Sindicatelor

Abstract și concret

Mit și realitate

Timp și spațiu

Echilibru și haos

Toate acestea sunt ingredientele care dau savoare unui spectacol complex, unde antiteza joacă un rol cheie. Reflecție pentru spectator și reflexie a lumii noastre în ceea ce am numit “Narnia: dincolo de ușile de stejar”. O reiterare a lumii noastre într-un spațiu fantastic, dintr-o poveste mitică.

Aceasta pentru că familia CNPR nu vede Crăciunul doar ca pe o sărbătoare, ci ca pe un prilej de a ne reinventa. Fie că ați citit cronicile, fie că ați optat pentru varianta cinematografică, sau poate nici una, nici alta, noi vă garantăm un spectacol complet, dinamic, cu jocuri de lumini și culori, creaturi fantastice, o varietate de emoții și momente artistice, toate acestea într-un scop nobil.

Îndrăzniți și alăturați-vă acestui bal caritabil pentru a vă transpune în mit și a vedea o altă latură a Crăciunului !

 

 

Rezoluția Adunării Naționale de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918, prin care era decretată unirea cu România. A fost citită în plenul adunării de Vasile Goldiș, iar Iuliu Maniu a ținut un discurs prin care a motivat această rezoluție.

 

 

Rezoluțiunea
Adunării Naționale de la Alba Iulia
din 18 Noiembrie/1 Decembrie 1918

 1. Adunarea Națională a tuturor Românilor din Transilvania, Banat și Țara Ungurească, adunați prin reprezentanții lor îndreptățiți la Alba-Iulia în ziua de 18 Noiembrie/1 Decembrie 1918, decretează unirea acelor români și a tuturor teritoriilor locuite de dînșii cu România. Adunarea Națională proclamă îndeosebi dreptul inalienabil al națiunii române la întreg Banatul cuprins între râurile Mureș, Tisa și Dunăre.

 2. Adunarea Națională rezervă teritoriilor sus indicate autonomie provizorie până la întrunirea Constituantei aleasă pe baza votului universal.

III. În legătură cu aceasta, ca principii fundamentale la alcătuirea noului Stat Român, Adunarea Națională proclamă următoarele:

 1. Deplină libertate națională pentru toate popoarele conlocuitoare. Fiecare popor se va instrui, administra și judeca în limba sa proprie prin indivizi din sânul său și fiecare popor va primi drept de reprezentare în corpurile legiuitoare și la guvernarea țării în proporție cu numărul indivizilor ce-l alcătuiesc.

 2. Egală îndreptățire și deplină libertate autonomă confesională pentru toate confesiunile din Stat.

 3. Înfăptuirea desăvârșită a unui regim curat democratic pe toate terenele vieții publice. Votul obștesc, direct, egal, secret, pe comune, în mod proporțional, pentru ambele sexe, în vârstă de 21 de ani la reprezentarea în comune, județe ori parlament.

 4. Desăvârșită libertate de presă, asociere și întrunire, libera propagandă a tuturor gândirilor omenești.

 5. Reforma agrară radicală. Se va face conscrierea tuturor proprietăților, în special a proprietăților mari. În baza acestei conscrieri, desființînd fideicomisele și, în temeiul dreptului de a micșora după trebuință latifundiile, se va da posibilitatea țăranului să-și creeze o proprietate (arător, pășune, pădure) cel puțin atît cât să poată munci el și familia lui. Principiul conducător al acestei politici agrare e pe de o parte promovarea nivelării sociale, pe de altă parte potențarea producțiunii.

 6. Muncitorimii industriale i se asigură aceleași drepturi și avantagii, care sînt legiferate în cele mai avansate state industriale din apus.

 7. Adunarea Națională dă expresiune dorinței sale, ca Congresul de pace să înfăptuiască comuniunea națiunilor libere în așa chip, ca dreptatea și libertatea să fie asigurate pentru toate națiunile mari și mici deopotrivă, iar în viitor să se elimineze războiul ca mijloc pentru regularea raporturilor internaționale.

 8. Românii adunați în această Adunare salută pe frații lor din Bucovina, scăpați de sub jugul monarhiei Austro-Ungare și uniți cu țara mamă România.

 9. Adunarea Națională salută cu iubire și entuziasm liberarea popoarelor subjugate până aci în monarhia Austro-Ungară, anume națiunile: cehoslovacă, austro-germană, jugoslavă, polonă și ruteană și hotărăște ca acest salut al său să se aducă la cunoștința tuturor acelor națiuni.

VII. Adunarea Națională cu smerenie se înclină înaintea memoriei acelor buni români, care în acest război și-au vărsat sîngele pentru înfăptuirea idealului nostru, murind pentru libertatea și unitatea națiunii române.

VIII. Adunarea Națională dă expresiune mulțumitei și admirațiunei sale tuturor puterilor aliate, care prin strălucitele lupte purtate cu cerbicie împotriva unui dușman pregătit de multe decenii pentru război, au scăpat civilizațiunea de ghiarele barbariei.

 1. Pentru conducerea mai departe a afacerilor Națiunii Române din Transilvania, Banat și Țara Ungurească, Adunarea Națională hotărăște instituirea unui Mare Sfat Național Român, care va avea toată îndreptățirea să reprezinte națiunea română, oricînd și pretutindeni față de toate națiunile lumii și să ia toate dispozițiile pe care le va află necesare în interesul națiunii.

Laurențiu Oancea                                                                                                                Ștefan C. Pop

Notar al Adunării Naționale                                                                      Vicepreședinte al Adunării Naționale

 

* Rezoluția Adunării Naționale de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918 a fost votată în unanimitate de cei 1228 delegați ai adunării.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORAR LUNI

ORAR MARȚI

ORAR MIERCURI

ORAR JOI

ORAR VINERI

 

 

 

 

STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR 2018 2019

La CNPR ”Școala altfel”” se desfășoară în perioada 15 – 19 octombrie 2018