Acasă

PROCEDURA DE DECONTARE A MANUALELOR ȘCOLARE PENTRU CLASELE A XI-A ȘI A XII-A

 

Conform Hotărârii de guvern HG nr. 733 din 9 septembrie 2015, elevii claselor a XI-a și a XII-a din învățământul liceal de stat beneficiază de suma de 55 lei/elev pentru achiziționarea de manuale școlare, manuale care se regăsesc în catalogul manualelor școlare aprobate de MECȘ pentru anul școlar 2015-2016.

Decontarea sumei alocate se realizează respectând următoarele etape:

  1. Se achiziționează manualul/manualele școlare;
  2. Se completează cererea-tip care poate fi descărcată de pe site-ul colegiului;
  3. Se anexează la cerere factura/facturile, însoțite de chitanța sau bonul fiscal respectiv.

ATENȚIE ! În conformitate cu art. 4 din HG 733/9.09.2015, factura/facturile trebuie să conțină obligatoriu următoarele elemente:

  1. Numele elevului sau părintelui/tutorelui legal care a achiziționat manualul;
  2. Titlul manualului, autorii și editura.

LIPSA ORICĂRUI ELEMENT DIN CELE MENȚIONATE MAI SUS VA ÎMPIEDICA DECONTAREA SUMEI DE CĂTRE ȘCOALĂ. NU SE ADMIT FACTURI COLECTIVE (UN GRUP MAI MARE DE ELEVI PE O SINGURĂ FACTURĂ).

  1. Cererea-tip și actele fiscale de mai sus vor fi depuse la contabilitatea liceului până în data de 13 noiembrie 2015, în intervalul orar 8 – 16. NU SE PRIMESC CERERI DUPĂ ACEASTĂ DATĂ.
  2. Sumele solicitate vor fi decontate (în cazul în care se respectă prevederile de mai sus) până în data de 18 decembrie 2015.

 

NOTĂ: Conform art. 4 din HG 733/9.09.2015, dacă suma achitată este mai mare sau egală cu 55 lei, se va deconta suma de 55 lei; dacă suma totală achitată este mai mică decât 55 lei, se va deconta suma totală precizată în facturi. NU VOR FI DECONTATE MANUALE SAU ALTE AUXILIARE DIDACTICE CARE NU SE GĂSESC ÎN CATALOGUL AFLAT PE SITE-UL ȘCOLII.

Catalogul manualelor școlare, clasele XI și XII, valabile în anul școlar 2015-2016
Cerere de decontare

— afișat 21 septembrie 2015 —

 

 

2014-2015

 

 

Secția de limbă franceză.


catedra_engleza
Secția de limbă engleză.