Conducere

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AN ȘCOLAR 2021-2022

 

1. DUNGEANU DANIELA – director, președintele Consiliului de adminstrație

2. GRECULEAC ANCA VIORICA – director adjunct

3. CHITUL RAMONA – profesor de biologie

4. DRUMEA MARIANA – profesor de biologie

5. ILISEI MIHAELA GABRIELA – profesor de limba română

6. FOMIN ANAMARIA- profesor de limba engleză

7. BUBURUZAN LORENA – reprezentant al Consiliului Local Suceava

8. CUȘNIR DAN IOAN – reprezentant al Consiliului Local Suceava

9. MUNTEANU CONSTANTIN – reprezentant al Consiliului Local Suceava

10. CÂTEA DANIELA VIORICA – reprezentant al Primarului municipiului Suceava

11. NICHITOI ANDREI – reprezentant al părinților

12. POPOVICI ANCA ELENA – reprezentant al părinților

13. LUPU ȘTEFAN – reprezentant al elevilor

 

 

CAZACU CONSTANTIN MARIUS – lider sindical, observator

NEGRU MARIA – secretar al Consiliului de administrație

 

ECHIPA MANAGERIALĂ

 

DIRECTOR

Profesor Daniela Dungeanu, daniela.dungeanu@cnprsv.ro

Directorul exercită conducerea întregii activităţi educative şi administrative a unităţii de învăţământ, fiind reprezentantul oficial al acesteia în relaţii cu terţe persoane fizice şi juridice. Directorul este preşedintele Consiliului profesoral şi al Consiliului de administraţie.

 

DIRECTOR ADJUNCT

Profesor Anca Greculeac, greculeac.anca@cnprsv.ro

Directorul adjunct răspunde de activitatea educativă şcolară şi extraşcolară a unităţii de învăţământ. Este coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare al elevilor.