ECDL

Print

 

ECDL_CentruTestareAcreditat_Logo_RGB-01

 

Centrul Colegiul Național “Petru Rareș” CE380 este Centru de Testare Acreditat ECDL

Permisul european de conducere a computerului (ECDL – European Computer Driving Licence) este cel mai răspândit standard de certificare a abilităților de utilizare a computerului, recunoscut la nivel internaţional.

Permisul ECDL este folosit şi recunoscut în 150 de țări  de către companii de renume, în administraţie sau de instituţii de învăţământ de prestigiu. În afara Europei, programul este denumit International Computer Driving Licence (ICDL).

 

Valabilitatea Permisului ECDL

Permisul ECDL obţinut în România este valabil în oricare dintre cele 150 de ţări din întreaga lume în care este recunoscut standardul ECDL/ICDL.

Permisul ECDL nu are limită de valabilitate în timp, competențele digitale fiind certificate pe viață, în conformitate cu programele analitice aferente fiecărui modul, aflate în vigoare la momentul susținerii examinării.

 

Cui se adresează certificările ECDL?

Certificările ECDL se adresează oricărei persoane care are nevoie și dorește să își certifice la standard recunoscut internațional abilitățile de utilizare a computerului.

Nu există limită de vârstă pentru înscrierea în programul de certificare ECDL.

Tinerii, elevii, studenții, funcționarii publici sau angajații  în companii își pot dovedi abilitățile IT prin intermediul certificărilor ECDL.

 

Avantaje ECDL

 • Elevii care dețin Permisul ECDL își pot echivala proba de Competențe digitale din cadrul Examenului de Bacalaureat Naţional.

Programa pentru obținerea Permisului ECDL corespunde materiei pe care elevii de liceu o parcurg în cadrul orelor de TIC din programa școlară pentru clasele a IX-a și a X-a. Astfel, liceenii pot să se pregăteasca chiar în cadrul orelor de la școală pentru obținerea unei certificări cu recunoaștere internațională. Având deja Permisul ECDL, elevii pot solicita în clasa a XII-a echivalarea probei de competențe digitale de la Bacalaureat.

 • ECDL deschide noi oportunităţi pentru a obţine o bursă în străinătate.
 • Studenții își pot echivala diverse cursuri de informatică sau birotică cu Permisul ECDL la anumite universități.

În România, până în prezent au fost acreditate ca centre de testare ECDL universităţi precum: SNSPA București, ASE Bucureşti – CDIMM, Universitatea Politehnică Bucureşti, Universitatea „Gheorghe Asachi” Iaşi, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Universitatea București – Departamentul de Învățământ la Distanță – CREDIS.

 • Un CV este 100% complet cu ECDL

Permisul ECDL deschide noi oportunităţi pentru a obţine un loc de muncă mai bun, îmbunătăţeste perspectivele de promovare în carieră și scade probabilitatea de a pierde o ofertă de serviciu.

 • Cadrele didactice din învățământul preuniversitar care dețin Permisul ECDL pot beneficia de credite profesionale transferabile.

 

Module ECDL

module ECDL

 

Profilul ECDL

Profilul ECDL al candidatului începe să se creeze încă de la promovarea cu succes a unui singur modul ECDL.

Fiecare modul ECDL poate fi combinat cu alte module astfel încât să satisfacă cerinţele personale sau profesionale ale candidatului.

Profilul ECDL nu expiră şi poate fi dezvoltat continuu pe întreg parcursul vieţii.

 

Certificări ECDL – Profilul ECDL pentru BAC

Certificările ECDL PROFIL START BAC şi ECDL PROFIL BAC se adresează elevilor care doresc să echivaleze proba de competenţe digitale din cadrul Bacalaureatului cu Permisul ECDL.

 

1. Permisul ECDL PROFIL START BAC se obţine în urma promovării a 4 module fixe obligatorii: Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar.

Utilizarea computerului

  • Testare: automată online
  • Aplicaţii pentru testare: MS Word 2003/2007/2010/2013
  • Aplicatii pentru pregatire: MS Word 2003/2007/2010/2013; Windows 7 / 8
  • Simulări disponibile: online

Instrumente online

  • Testare: automată online
  • Aplicaţii pentru testare: nu este cazul
  • Aplicatii pentru pregatire: IE9-Outlook 2010; IE10-Outlook 2013
  • Simulări disponibile: online

Editare de text

  • Testare: automată online
  • Aplicaţii pentru testare: MS Word 2003/2007/2010/2013
  • Aplicatii pentru pregatire: MS Word 2003/2007/2010/2013
  • Simulări disponibile: online

Calcul tabelar

  • Testare: automată online
  • Aplicaţii pentru testare: MS Excel 2003/2007/2010/2013
  • Aplicatii pentru pregatire: MS Excel 2003/2007/2010/2013
  • Simulări disponibile: online

 

2. Permisul ECDL PROFIL BAC se obţine în urma promovării a 6 module fixe obligatorii: Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar, Baze de date, Prezentări.

Utilizarea computerului

  • Testare: automată online
  • Aplicaţii pentru testare: MS Word 2003/2007/2010/2013
  • Aplicatii pentru pregatire: MS Word 2003/2007/2010/2013; Windows 7 / 8
  • Simulări disponibile: online

Instrumente online

  • Testare: automată online
  • Aplicaţii pentru testare: nu este cazul
  • Aplicatii pentru pregatire: IE9-Outlook 2010; IE10-Outlook 2013
  • Simulări disponibile: online

Editare de text

  • Testare: automată online
  • Aplicaţii pentru testare: MS Word 2003/2007/2010/2013
  • Aplicatii pentru pregatire: MS Word 2003/2007/2010/2013
  • Simulări disponibile: online

Calcul tabelar

  • Testare: automată online
  • Aplicaţii pentru testare: MS Excel 2003/2007/2010/2013
  • Aplicatii pentru pregatire: MS Excel 2003/2007/2010/2013
  • Simulări disponibile: online

Prezentări

  • Testare: automată online
  • Aplicaţii pentru testare: MS PowerPoint 2003/2007/2010/2013
  • Aplicatii pentru pregatire: MS PowerPoint 2003/2007/2010/2013
  • Simulări disponibile: online

Baze de date

  • Testare: automată online
  • Aplicaţii pentru testare: MS Access 2003/2007/2010/2013
  • Aplicatii pentru pregatire: MS Access 2003/2007/2010/2013
  • Simulări disponibile: online

 

Cum se echivalează proba de Competenţe digitale la Bacalaureat

Nivelul de competenţă digitală pe diploma de Bacalaureat va fi:

 • “utilizator avansat”, pentru candidaţii care au obţinut Permisul ECDL PROFIL START BAC*
 • utilizator experimentat”, pentru candidaţii care au obţinut Permisul ECDL PROFIL BAC*
 • “utilizator nivel mediu”, pentru candidaţii care au obţinut Permisul ECDL Start**
 • utilizator experimentat”, pentru candidaţii care au obţinut Permisul ECDL Complet**

*Permisele ECDL Start şi ECDL Complet se obţin în baza unui Card electronic de aptitudini ECDL.

* Permisele ECDL PROFIL START BAC şi ECDL PROFIL BAC se obţin în baza unei Serii de înscriere generală unică.

**Permisele ECDL Start şi ECDL Complet se obţin în baza unui Card electronic de aptitudini ECDL.

 

Alte scheme de certificare ECDL – Profilul ECDL pentru viaţă

Candidatul îşi poate dezvolta permanent Profilul ECDL, obţinând noi certificări ECDL.

permise ECDL

 

1. ECDL START este o certificare a competenţelor digitale care se constituie din patru module separate ce acoperă competenţele şi ariile de cunoaştere IT cheie: Utilizarea computerului*, Instrumente online*, Editare de text*, Calcul tabelar*.

*Windows 7/8; Microsoft Office 2003/2007/2010/2013; Testare: automată online; Simulări disponibile: online

2. ECDL STANDARD este certificarea căreia ii corespund 7 module ECDL şi care se constituie din cele patru module ECDL Start plus trei module adiţionale la alegere, astfel încât să se dezvolte şi să se certifice competenţa digitală.

Cele 3 module adiţionale pot fi alese dintre următoarele module ECDL Standard: Prezentări*, Baze de date*, IT Security*, Web Editing**, Image Editing***, 2D CAD****.

* Microsoft Office 2003/2007/2010/2013; Testare: automată online; Simulări disponibile: online

** KompoZer; Testare: automată online Simulări disponibile: online

***Gimp Testare: automată online Simulări disponibile: online

****AutoCAD/ AutoCAD LT/Solid Edge; Testare: manuala; Simulări disponibile: manual

3. ECDL AVANSAT oferă cunostinţele necesare certificării la un nivel superior în utilizarea unor aplicaţii specifice pe modulele: Editare de text Avansat*, Calcul tabelar Avansat*, Baze de date Avansat*, Prezentări Avansat*

Câte un permis ECDL AVANSAT se obţine după promovarea fiecărui modul ECDL Avansat.

ECDL EXPERT se obţine prin promovarea şi certificarea oricăror 3 module ECDL Avansat.

* Microsoft Office 2003/2007/2010/2013; Testare: automată online; Simulări disponibile: online

4. ECDL PROFIL DIDACTIC se adresează cadrelor didactice care, deţinând acest permis, doresc să beneficieze de oportunitatea obţinerii unui număr de credite profesionale transferabile. Permisul ECDL PROFIL DIDACTIC se obţine în urma promovării a 6 module fixe obligatorii: Utilizarea computerului*, Instrumente online*, Editare de text*, Calcul tabelar*, Baze de date*, Prezentări*.

* Windows 7/8; Microsoft Office 2003/2007/2010/2013; Testare: automată online; Simulări disponibile: online


Programele analitice ECDL aferente fiecărui tip de certificare ECDL sunt disponibile pe www.ecdl.ro .


Înscrierea

Vă puteţi înscrie în programul ECDL în orice moment pe www.ecdl.ro prin completarea Formularului de înregistrare şi achiziţionând apoi o Serie unică de înscriere ECDL.


Durata obținerii certificării

Perioada de obținere a unei certificări ECDL depinde de tipul de certificare ales, de nivelul de competenţă al fiecărui candidat şi de nevoia de a urma sau nu cursuri în vederea susţinerii acestor examene.

Candidații nu au obligația de a urma un curs de pregătire înainte de a se înscrie în programul de certificare ECDL și de a susține examenele.

 

Certificarea ECDL

După promovarea tuturor examenelor aferente tipului de certificare ECDL ales, candidatul solicită Permisul ECDL corespunzător către centrul de testare ECDL unde a finalizat examenele. Permisul ECDL este valabil pe o perioadă nedeterminată.

Autenticitatea unui Permis ECDL se poate verifica contactând direct ECDL ROMANIA la adresa office@ecdl.ro

 

Alegeţi certificarea ECDL de care aveţi nevoie și intraţi în programul internațional de certificare a competențelor digitale!

 

Contact: prof. Aga Petronela, prof. Ștefănescu Narcisa

 

 

WebBannerECDLCV