Anunțuri privind vânzarea prin licitație

Licitație bunuri scoase din funcțiune – geamuri și uși tâmplărie PVC

Licitație bunuri scoase din funcțiune – deșeuri lemn

Licitație bunuri scoase din funcțiune – deșeuri feroase

Licitație deșeuri PVC