Acasă

ÎN ATENȚIA ELEVILOR CARE AU PARTICIPAT LA TESTELE DE LIMBĂ MODERNĂ ÎN ZILELE DE 18, 19 ȘI 20 MAI ȘI A ELEVILOR CARE AU SOLICITAT ECHIVALAREA TESTULUI CU UN CERTIFICAT CU RECUNOAȘTERE INTERNAȚIONALĂ !

Rezultatele inițiale (înainte de contestații) vor fi afișate luni, 23 mai 20222, la ora 8, la avizierul și pe site-ul colegiului. Contestațiile la proba scrisă se primesc până la ora 13 în aceeași zi, prin completarea unui formular tip la secretariatul colegiului sau prin trimiterea online a aceluiași formular, la adresa cnpetruraressv@gmail.com .

Formular tip pentru contestație


În cazul depunerii contestației la secretariat, în format fizic, va fi prezentat și un act de identitate al candidatului, iar în cazul transmiterii online va fi anexată o fotocopie a actului de identitate al candidatului.

CONTESTAȚIILE PRIMITE DUPĂ ORA 13 NU SE MAI IAU ÎN CONSIDERARE.
REZULTATUL LA PROBA ORALĂ NU SE CONTESTĂ. Rezultatele finale vor fi afișate pe site și la avizier până în seara zilei de 27 mai 2022.

Candidații se vor prezenta la secretariatul colegiului în zilele de 30 și 31 mai pentru a-și ridica anexele fișelor de înscriere, anexe pe care le vor depune la școlile de proveniență până pe data de 3 iunie 2022.

În secțiunea Examene/Admitere/Admitere în clasa IX, din meniul principal au fost postate subiectele date la proba orală și proba scrisă la engleză, franceză și germană în 2019.


ETAPA DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBĂ MODERNĂ
18 mai 2022 – Proba la limba engleză
19 mai 2022 – Proba la limba germană
20 mai 2022 – Proba la limba franceză
23 mai 2022 – Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă. Depunerea contestațiilor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă.
27 mai 2022 – Comunicarea rezultatelor finale, după contestații, la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă.

TESTAREA LA LIMBI MODERNE ÎN VEDEREA ADMITERII ÎN CLASELE A IX-a CU PROFIL BILINGV

Centrul județean de examen este Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava.
În perioada 11 – 20 mai se desfășoară probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă.

PENTRU CREȘTEREA ȘANSELOR DE A FI ADMIS LA O CLASĂ BILINGVĂ, VĂ SFĂTUIM SĂ VĂ ÎNSCRIEȚI PENTRU TESTAREA LA AMBELE LIMBI MODERNE PE CARE LE-AȚI STUDIAT ÎN GIMNAZIU.


ETAPA DE ÎNSCRIERE
11 – 13 mai 2022 – Eliberarea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă. Anexa la fișa de înscriere se ridică de către candidat de la secretariatul școlii unde este elev.
16 – 17 mai 2022 – Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă. Candidații vor depune la secretariatul Colegiului Național „Petru Rareș” anexa la fișa de înscriere și vor completa o cerere-tip. Anexa și cererea-tip pot fi transmise și online, pe adresa cnpetruraressv@gmail.com, până marți, 17 mai 2022, ora 16. Originalele celor două acte vor fi depuse la secretariatul colegiului în ziua testării.

Cerere-tip de înscriere la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă


ETAPA DE RIDICARE ȘI DEPUNERE A ANEXELOR FIȘELOR DE ÎNSCRIERE
30 – 31 mai 2022 – Ridicarea anexelor fișelor de înscriere de la unitățile la care candidații au susținut probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă.
3 iunie 2022 – Depunerea anexelor fișelor de înscriere ale candidaților care au participat la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă la unitățile de învățământ de proveniență.


IMPORTANT
Solicitarea recunoașterii și echivalării rezultatelor obţinute la examene cu recunoaștere internațională și a rezultatelor obținute la etapa națională a olimpiadelor de limba engleză / franceză / germană cu Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională se face de către școlile unde învață elevul, în termenul stabilit de calendar. Și elevii cărora li se recunoaște/echivalează rezultatele vor participa la etapa de înscriere și la etapa de ridicare și depunere a anexelor la fișele de înscriere.

ÎN ANUL ȘCOLAR 2022 – 2023, LA CNPR VOR FUNCȚIONA 2 CLASE A V-a:

1 clasă (22 locuri) cu predare intensivă a limbii engleze, limba a doua de studiu – franceza

1 clasă (22 locuri) cu predare intensivă a limbii germane (începători), limba a doua de studiu – engleza (avansat)

Înscrierea la test se face la secretariatul colegiului, între orele 8 și 16, până pe data de 10 iunie 2022.

TESTARE CLASA V: Testul pentru admiterea în clasele a V-a va avea loc în ziua de 14 iunie 2022 și va cuprinde o probă de limba română și matematică și un test la limba engleză – pentru elevii care optează pentru clasa cu predare intensivă a limbii engleze. Elevii care optează NUMAI pentru clasa cu predare intensivă a limbii germane pot alege să susțină testul de limbă străină la engleză sau germană.

Testul la limba engleză este organizat de Inspectoratul Școlar Județean Suceava, conform ordinului ministrului educației nr. 3609, publicat în Monitorul oficial nr. 411/29.04.2022 și va avea structura conform Cadrului European de Referință pentru Limbi (CECRL) – probă scrisă și probă orală. Alte informații, precum și modele de test vor fi publicate pe site, la secțiunea Examene/Admitere/Admitere în clasa V.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE LA TEL. 0230520822, ÎNTRE ORELE 8 ȘI 16.

Structura anului școlar 2022 – 2023

Structura anului școlar 2021 – 2022