Acasă

  • 1 clasă de științe sociale, bilingv română-engleză/franceză (13 locuri engleză, 13 locuri franceză)
  • 1 clasă de științe sociale (26 locuri)
  • 1 clasă de științe ale naturii, bilingv română-engleză/germană (13 locuri engleză, 13 locuri germană)
  • 1 clasă de științe ale naturii (26 locuri)
  • 1 clasă de matematică-informatică, bilingv română-engleză (26 locuri)
  • 1 clasă de matematică-informatică: – 13 locuri bilingv română-germană și 13 locuri intensiv franceză
  • 1 clasă de matematică-informatică, cu studiu intensiv al informaticii (26 locuri)

Clasa de matematică-informatică cu studiu intensiv al informaticii și grupa de matematică-informatică intensiv franceză vor avea același cod ! Repartizarea în cele 2 clase se va face în funcție de opțiunea candidatului, de media de admitere și de limba studiată în gimnaziu.

Alte informații pe www.facebook.com/CNPRSV/ 

________________________________________________________________________________________________________________

ANUNȚ PENTRU PROBA DE LIMBA FRANCEZĂ:

Candidații vor intra în școală între orele 8,10 și 8,45. VĂ RUGĂM SĂ NU VENIȚI ÎNAINTE DE ORA 8,10 PENTRU A EVITA AGLOMERAȚIA !

ACCESUL ÎN CLĂDIREA COLEGIULUI SE FACE PE INTRAREA PRINCIPALĂ !

Repartizarea pe săli la proba scrisă este afișată pe ușa fiecărei săli. Pentru o mai bună și rapidă orientare, urmăriți tabelul de mai jos; majusculele din coloana a 3-a sunt primele 3 litere ale numelui de familie al candidatului. Pentru nelămuriri adresați-vă voluntarilor noștri.

SalaEtajDe la – Până la
40Etaj IIACH – BOL
43Etaj IIBOS – COT
45Etaj IICOȚ – GÂZ
46Etaj IIGHE – JUD
47Etaj IILAT – ONO
48Etaj IIONO – ROM
49Etaj IIRUȘ – VOI

Candidații vor avea la ei pix/stilou cu pastă/cerneală albastră și un act de identitate cu fotografie (carte de identitate sau pașaport). În absența unui astfel de act vor prezenta carnetul de elev cu fotografie, vizat pe acest an școlar. ESTE OBLIGATORIE PREZENTAREA UNUI ACT CU FOTOGRAFIE !

Repartizarea la proba orală va fi afișată în timpul probei scrise. AMBELE PROBE SUNT OBLIGATORII ! NEPREZENTAREA LA UNA DINTRE ELE CONDUCE LA PIERDEREA EXAMENULUI !

Candidații vor avea la ei pix/stilou cu pastă/cerneală albastră și un act de identitate cu fotografie (carte de identitate sau pașaport). În absența unui astfel de act vor prezenta carnetul de elev cu fotografie, vizat pe acest an școlar.

PREZENȚA LA AMBELE PROBE ESTE OBLIGATORIE ! NEPREZENTAREA LA PROBA ORALĂ DUCE LA RESPINGEREA CANDIDATULUI.

ADMITEREA LA ACESTE CLASE ESTE CONDIȚIONATĂ DE PROMOVAREA TESTULUI LA LIMBA RESPECTIVĂ SAU DE RECUNOAȘTEREA CERTIFICATULUI INTERNAȚIONAL DE CUNOAȘTERE A LIMBII RESPECTIVE SAU DE ECHIVALAREA TESTULUI CU REZULTATELE OBȚINUTE LA OLIMPIADA NAȚIONALĂ LA LIMBA RESPECTIVĂ !

Echivalarea rezultatului la olimpiadă și a certificatului internațional se realizează DE CĂTRE UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT LA CARE CANDIDATUL ESTE ELEV ÎN CLASA A VIII-a !

În perioada 21-23 mai 2024 vor avea loc la CNPR testele de limbă modernă pentru admiterea la clasele bilingve, după următorul program:

În vederea înscrierii la test părintele/tutorele va depune la secretariatul CNPR, în perioada 16-17 mai, între orele 8 și 16 un dosar cu următoarele acte:

  1. Cerere-tip de înscriere, completată și semnată de părinte/tutore – formatul îl găsiți aici
  2. Copie după un act de identitate al candidatului (carte de identitate sau pașaport; în absența acestor acte – copie după certificatul de naștere)
  3. Anexa la fișa de înscriere în liceu, eliberată de conducerea unității de învățământ la care candidatul este elev. Aceste anexe se eliberează în perioada 13 – 15 mai !

IMPORATNT: În cazul în care domiciliul candidatului este în afara municipiului Suceava, este posibilă și depunerea online a actelor de mai sus ! Actele vor fi completate și scanate/fotografiate color și vor fi salvate într-un singur fișier, în ordinea de mai sus. Numele fișierului va fi Nume_prenume candidat și va fi atașat unui mesaj cu subiectul Înscriere testare bilingve, mesaj care va fi trimis la adresa cnpetruraressv@gmail.com până vineri, 17 mai, ora 16 !

FOARTE IMPORTANT: Dacă depuneți dosarul online, în dimineața probei de limba modernă veți preda la secretariatul colegiului, între orele 8 și 9, actele de mai sus: cererea de înscriere și anexa la fișa de înscriere în original, însoțite de copia după actul de identitate.

Informațiile legate de testarea la limba modernă le găsiți aici, în procedura ISJ Suceava.

Alte informații pe www.facebook.com/CNPRSV/

Structura anului școlar 2023 – 2024