Prezent şi viitor

 

Viziune

Competenţă şi Acţiune Colectivă, Performanţă durabilă

 

Argument

Misiunea Colegiului Naţional “Petru Rareş” din Suceava, conturată în cadrul strategiei educaţionale de dezvoltare şcolară bazată pe cunoaştere, este de a optimiza continuu formele de educaţie pe care le dezvoltă.
În definirea misiunii, colegiul ţine cont de:

  • Politica românească şi europeană a educaţiei, priorităţile şi practicile acestora

  • Particularităţile socio-economice şi culturale ale beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai educaţiei, precum şi de idealurile şi aspiraţiile acestora

  • Schimbările continue pe piaţa muncii naţionale şi internaţionale

  • Legităţile managementului cunoaşterii şi ale învăţării

 

Misiune

Liceu centenar, Colegiul Naţional “Petru Rareş” din Suceava şi-a asumat şi va continua să-şi asume rolul unei şcoli de elită, capabile să instaureze prin elevii şi profesorii ei o geometrie spirituală perfect adaptabilă regulilor impuse de contextul social, economic şi cultural. Rezultatele obţinute până acum justifică faptul că liceul se caracterizează printr-o constantă aspiraţie spre excelenţă, menită să asigure o evoluţie trainică a personalităţii elevilor, în timpul şi după absolvirea şcolii.

Elevi şi profesori, deopotrivă, acced spre modernitate prin dezvoltarea unui spirit de colaborare, prin asumarea libertăţii de gândire şi expresie, printr-un efort considerabil de cultivare a cunoaşterii şi respectului pentru patrimoniul cultural / istoric / ştiinţific naţional şi universal, de motivare pentru învăţarea continuă .
Colegiul Naţional “Petru Rareş” are, dincolo de orice altceva, misiunea de a oferi oraşului, ţării şi – de ce nu? – lumii, un spectacol al inteligenţei, sensibilităţii şi creativităţii tinere, în procesul de pregătire a elevilor pentru toate aspectele vieţii de adult (caracterizată de complexitate şi incertitudine).

 

Proiect de dezvoltare institutionala 2020-2025

Proiect de dezvoltare institutionala 2015-2019

Proiect de dezvoltare institututionala 2009-2014

Proiectul strategic 2001 2004