Resurse umane, materiale și financiare

Resurse umane:

– 11 profesori cu titlul de doctor,
– 59 profesori gradul I,
– 5 profesori gradul II,
– 7 profesori cu definitivat,
– 1 profesor debutant,
– 1 profesor din Germania, în cadrul parteneriatului dintre România şi Germania,
– 1 inginer de sistem,
– 1 bibliotecar,
– 1 laborant,
– 2 secretari,
– 3 administratori financiari,
– 1 administrator de patrimoniu,
– 2 pedagogi,
– 1 supraveghetor de noapte,
– 22 membri personal nedidactic.

1000 elevi – la 5 septembrie 2022

 

Resurse materiale:

ÎN ANUL ȘCOLAR 2023 – 2024 INTERNATUL ȘI CANTINA SUNT ÎN REABILITARE PE FONDURI EUROPENE

• 21 săli de clasă
• 1 sală de festivităţi, cu 175 locuri, în cadrul noului Centru de documentare și informare
        • Centrul Erasmus, format din 2 săli pentru activitățile de workshop, pe grupe
• 3 laboratoare de informatică
• 1 laborator multimedia, dotat cu mese ”inteligente” multitouch
• 1 laborator biologie
• 1 laborator fizică
• 1 laborator chimie
• 2 cabinete germană
• 1 cabinet engleză
• 1 cabinet franceză şi spaniolă
• 1 cabinet matematică și limba română
• 1 cabinet de asistență și consiliere psihopedagogică
• foișor educațional – sală de clasă în aer liber
        • amfiteatru educațional – sală de clasă în aer liber
• bibliotecă cu 35000 volume și rețea calculatoare
• sală sport
• cămin mixt cu 190 locuri
• cantină cu 100 locuri pe serie
• 2 cabinete medicale
 
 
 
 

RESURSE FINANCIARE

Buget 2022

Execuție bugetară 2021

Buget 2021

Execuție bugetară 2020

Buget 2020

Execuție bugetară 2019

Buget 2019

Execuție bugetară 2018

Buget 2018

Execuție bugetară 2017

Buget 2017

Execuție bugetară 2016