Resurse umane, materiale și financiare

Resurse umane:

– 12 cadre didactice și didactice auxiliare cu titlul de doctor,
– 56 profesori gradul I,
– 6 profesori gradul II,
– 1 profesor cu definitivat,
– 1 informatician
– 1 inginer de sistem,
– 1 bibliotecar,
– 1 laborant,
– 2 secretari,
– 3 administratori financiari,
– 1 administrator de patrimoniu,
– 2 pedagogi,
– 2 supraveghetori de noapte,
– 22 membri personal nedidactic.

963 elevi – la 11 septembrie 2023

 

Resurse materiale:

ÎN ANUL ȘCOLAR 2023 – 2024 INTERNATUL ȘI CANTINA SUNT ÎN REABILITARE PE FONDURI EUROPENE

ÎN CURS DE FINALIZARE CORPUL CU SĂLI DE CLASĂ ȘI LABORATOARE PENTRU GIMNAZIU, FUNCȚIONAL DIN ANUL ȘCOLAR 2024-2025

• 28 săli de clasă
• 1 sală de festivităţi, cu 175 locuri, în cadrul noului Centru de documentare și informare
• Centrul Erasmus, format din 2 săli pentru activitățile de workshop, pe grupe
• 3 laboratoare de informatică
• 1 laborator biologie
• 1 laborator fizică
• 1 laborator chimie
• 2 cabinete germană
• 1 cabinet engleză
• 1 cabinet franceză şi spaniolă
• 1 cabinet matematică și limba română
• 1 cabinet de asistență și consiliere psihopedagogică
• foișor educațional – sală de clasă în aer liber
      • amfiteatru educațional – sală de clasă în aer liber
• bibliotecă cu 33000 volume și rețea calculatoare
• sală sport
• cămin mixt cu 190 locuri
• cantină cu 100 locuri pe serie
• 2 cabinete medicale
 
 
 
 

RESURSE FINANCIARE

 

Buget 2024

Execuție bugetară 2023

Buget 2023

Execuție bugetară 2022

Buget 2022

Execuție bugetară 2021

Buget 2021

Execuție bugetară 2020

Buget 2020

Execuție bugetară 2019

Buget 2019

Execuție bugetară 2018

Buget 2018

Execuție bugetară 2017

Buget 2017

Execuție bugetară 2016