Despre noi

 

 

 

Ce vă oferim?

  • posibilitatea însuşirii aprofundate a materiilor şcolare de bază care sa permită accesul în unversitaţi de prestigiu
  • posibilitatea dezvoltării abilitaţilor individuale
  • posibilitatea obţinerii unor atestate de limbă recunoscute internaţional Cambridge, DELF, Sprachdiplom şi DELE
  • posibilitatea obţinerii certificatului ECDL sau IC3
  • posibilitatea obţinerii atestatelor de informatică şi de traducător
  • acces la reţeaua internet
  • posibilitatea desfaşurării de activităţi extraşcolare coordonate de profesor
  • posibilitatea obţinerii de burse de merit, burse de studiu şi burse sociale

 

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să accesaţi unul din linkurile de mai jos:

Istoric
Prezent şi viitor
Conducere
Comisia de calitate
Specializări
Catedre
Performanţe
Plan de şcolarizare
Resurse
Cabinet pshipedagogic
Organizaţii