Comisii metodice

Comisia profesorilor de limbă și literatură română şi latină

Comisia profesorilor de limba engleză și spaniolă

Comisia profesorilor de limba franceză

Comisia profesorilor de limba germană

Catedra de matematică

Catedra de fizică

Comisia profesorilor de chimie și biologie

Comisia profesorilor de istorie și geografie

Comisia profesorilor de științe sociale, religie, arte și educație fizică

Comisia profesorilor de informatică și tehnologii