Candidaţii vor fi prezenţi la şcoală în sala de așteptare (luni – aula, marți – sala 49) și se vor prezenta la sala de examen când le vine rândul și vor avea asupra lor NUMAI un pix albastru/stilou cu cerneală albastră şi un act de identitate (CI, paşaport).

Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile şi cu orice mijloc electronic de stocare a informaţiei, de calcul sau de comunicare. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către preşedintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

ATENȚIE!!! Sălile de examen sunt supravegheate video și audio.

 

Nu uitați să semnați tabelul de înscriere la bacalaureat!

Programarea candidaților la proba A, Competențe în limba română, din cadrul bacalaureatului 2019:

LUNI, 3 iunie 2019:

  • ora 9:00, sala 38 – 12B
  • ora 9:00, sala 42 – 12H
  • ora 9:00, sala 43 – 12I
  • ora 11:30, sala 43 – 12C
  • ora 11:30, sala 38 – 12D
  • ora 11:30, sala 42 – 12E

 

MARȚI, 4 iunie 2019:

  • ora 9:00, sala 47 – 12A
  • ora 9:00, sala 46 – 12F
  • ora 10:00, sala 48 – 12G

 

 
CNPR Suceava