Matematică

BALACI Livia, prof. grad I
BEDRULEA Gabriela Victoria, prof. grad I
BUSUIOC Daniela Mariana, prof. grad I
DAVID Elena Manuela, prof. grad I
LOHĂNEL Valeriu, prof. grad I
MELINTE Michaella Cornelia Viorica, prof. grad I
TOMASCIUC Lenuţa, prof. grad I – responsabil catedră metodică
ŢIGĂERU Angela, prof. grad I