Fizică

DUNGEANU Daniela, prof. grad I

GRECULEAC Anca Viorica, prof. grad I

MIHOC Carmen Gabriela, prof. dr. def

SIBECHI Marilena Corina, prof. grad I – responsabil comisie

ȘUTAC Victor, prof. grad I