Conducere

 

 

Director
Profesor Daniela Dungeanu, danieladungeanu@yahoo.com

Directorul exercită conducerea întregii activităţi educative şi administrative a unităţii de învăţământ, fiind reprezentantul oficial al acesteia în relaţii cu terţe persoane fizice şi juridice. Directorul este preşedintele Consiliului profesoral şi al Consiluilui de administraţie.

Director adjunct
Profesor Anca Greculeac, ancagreculeac@yahoo.com

Directorul adjunct răspunde de activitatea educativă şcolară şi extraşcolară a unităţii de învăţământ. Este coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare al elevilor.

Viziunea noastră
Ne dorim ca, în timp, numele Colegiului Naţional Petru Rareş să fie la fel de puternic şi rezonant ca cel al unui reper istoric şi geografic al regiunii Bucovina.