Conducere

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AN ȘCOLAR 2016-2017

 

1. DUNGEANU DANIELA – director, președintele Consiliului de adminstrație

2. GRECULEAC ANCA VIORICA – director adjunct

3. BEDRULEA GABRIELA VICTORIA – profesor de matematică

4. GLASER ANTONELA GABRIELA – profesor de istorie

5. ILISEI MIHAELA GABRIELA – profesor de limba română

6. MORAR RAMONA – profesor de biologie

7. CÂTEA DANIELA VIORICA – reprezentant al Primarului municipiului Suceava

8. CREȚU SILVIU CRISTINEL – reprezentant al Consiliului Local Suceava

9. MOCANU VASILE – reprezentant al Consiliului Local Suceava

10. MUNTEANU CONSTANTIN – reprezentant al Consiliului Local Suceava

11. ORZA ELISABETA IULIANA – reprezentant al părinților

12. POPOVICI ANCA ELENA – reprezentant al părinților

13. ȘLINCU ȘTEFAN ȘERBAN – reprezentant al elevilor

 

CAZACU CONSTANTIN MARIUS – lider sindical, observator

NEGRU MARIA – secretar al Consiliului de administrație

 

ECHIPA MANAGERIALĂ

 

DIRECTOR

Profesor Daniela Dungeanu, danieladungeanu@yahoo.com

Directorul exercită conducerea întregii activităţi educative şi administrative a unităţii de învăţământ, fiind reprezentantul oficial al acesteia în relaţii cu terţe persoane fizice şi juridice. Directorul este preşedintele Consiliului profesoral şi al Consiluilui de administraţie.

DIRECTOR ADJUNCT

Profesor Anca Greculeac, ancagreculeac@yahoo.com

Directorul adjunct răspunde de activitatea educativă şcolară şi extraşcolară a unităţii de învăţământ. Este coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare al elevilor.

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AN ȘCOLAR 2016-2017

 

Hotărârea nr. 1

Hotărârea nr. 2

Hotărârea nr. 3

Hotărârea nr. 4

Hotărârea nr. 5

Hotărârea nr. 6

Hotărârea nr. 7

Hotărârea nr. 8

Hotărârea nr. 9

Hotărârea nr. 10

Hotărârea nr. 11

Hotărârea nr. 12