Conducere

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AN ȘCOLAR 2019-2020

 

1. DUNGEANU DANIELA – director, președintele Consiliului de administrație

2. GRECULEAC ANCA VIORICA – director adjunct

 3. ILISEI MIHAELA GABRIELA – profesor de limba română

4. FOMIN ANAMARIA – profesor de limba engleză

5. DRUMEA MARIANA – profesor de biologie

6. MORAR RAMONA – profesor de biologie

7. CÂTEA DANIELA VIORICA – reprezentant al Primarului municipiului Suceava

8. CREȚU SILVIU CRISTINEL – reprezentant al Consiliului Local Suceava

9. MOCANU VASILE – reprezentant al Consiliului Local Suceava

10. MUNTEANU CONSTANTIN – reprezentant al Consiliului Local Suceava

11. JESCU FLORIN – reprezentant al părinților

12. POPOVICI ANCA ELENA – reprezentant al părinților

13. ȚIBULEAC ALINA – reprezentant al elevilor

 

 

CAZACU CONSTANTIN MARIUS – lider sindical, observator

NEGRU MARIA – secretar al Consiliului de administrație

 

ECHIPA MANAGERIALĂ

 

DIRECTOR

Profesor Daniela Dungeanu, daniela.dungeanu@gmail.com

Directorul exercită conducerea întregii activităţi educative şi administrative a unităţii de învăţământ, fiind reprezentantul oficial al acesteia în relaţii cu terţe persoane fizice şi juridice. Directorul este preşedintele Consiliului profesoral şi al Consiliului de administraţie.

 

DIRECTOR ADJUNCT

Profesor Anca Greculeac, ancagreculeac@yahoo.com

Directorul adjunct răspunde de activitatea educativă şcolară şi extraşcolară a unităţii de învăţământ. Este coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare al elevilor.

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AN ȘCOLAR 2018-2019

Hotărârea nr. 1

Hotărârea nr. 2

Hotărârea nr. 3

Hotărârea nr. 4

Hotărârea nr. 5

Hotărârea nr. 6

Hotărârea nr. 7

Hotărârea nr. 8

Hotărârea nr. 9

Hotărârea nr. 10

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AN ȘCOLAR 2017-2018

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AN ȘCOLAR 2016-2017