Resurse umane, materiale și financiare

Resurse umane:

– 9 profesori cu titlul de doctor,
– 57 profesori gradul I,
– 4 profesori gradul II,
– 2 profesori cu definitivat,
– 1 profesor debutant,
– 1 profesor din Germania, în cadrul parteneriatului dintre MEC şi R.F. Germania,
– 1 inginer de sistem,
– 1 bibliotecar,
– 1 laborant,
– 2 secretari,
– 3 administratori financiari,
– 1 administrator de patrimoniu,
– 2 pedagogi,
– 1 supraveghetor de noapte,
– 21 membri personal nedidactic.

1074 elevi – la 8 februarie 2021

 

Resurse materiale:

 • 21 săli de clasă
 • 1 sală de festivităţi
 • 2 laboratoare de informatică
 • 1 laborator multimedia, dotat cu mese ”inteligente” multitouch
 • 1 laborator biologie
 • 1 laborator fizică
 • 1 laborator chimie
 • 2 cabinete germană
 • 1 cabinet engleză
 • 1 cabinet franceză şi spaniolă
 • 1 cabinet matematică și limba română
 • 1 cabinet de asistență și consiliere psihopedagogică
 • foișor educațional – sală de clasă în aer liber
 • parc educațional cu scenă și amfiteatru
 • bibliotecă cu 35000 volume și rețea calculatoare
 • sală sport
 • cămin mixt cu 190 locuri
 • cantină cu 100 locuri pe serie
 • 2 cabinete medicale
 

RESURSE FINANCIARE

 

Execuție bugetară 2020

Buget 2020

Execuție bugetară 2019

Buget 2019

Execuție bugetară 2018

Buget 2018

Execuție bugetară 2017

Buget 2017

Execuție bugetară 2016