Resurse umane, materiale și financiare

Resurse umane:

– 8 profesori cu titlul de doctor,
– 56 profesori gradul I,
– 6 profesori gradul II,
– 3 profesori cu definitivat,
– 2 profesor debutanți,
– 1 profesor din Germania, în cadrul parteneriatului dintre MENCȘ şi Germania,
– 1 inginer de sistem,
– 1 bibliotecar,
– 1 laborant,
– 2 secretari,
– 3 administratori financiari,
– 1 administrator de patrimoniu,
– 2 pedagogi,
– 1 supraveghetor de noapte,
– 19 membri personal nedidactic.

1234 elevi – la 12 septembrie 2016

 

Resurse materiale:

• 21 săli de clasă
• 1 sală de festivităţi
• 2 laboratoare de informatică
• 1 laborator multimedia, dotat cu mese ”inteligente” multitouch
• 1 laborator biologie
• 1 laborator fizică
• 1 laborator chimie
• 2 cabinete germană
• 1 cabinet engleză
• 1 cabinet franceză şi spaniolă
• 1 cabinet matematică și limba română
• 1 cabinet de asistență și consiliere psihopedagogică
• foișor educațional – sală de clasă în aer liber
• bibliotecă cu 35000 volume și rețea calculatoare
• sală sport
• cămin mixt cu 190 locuri
• cantină cu 100 locuri pe serie
• 2 cabinete medicale

RESURSE FINANCIARE

 

Buget 2018

Execuție bugetară 2017

Buget 2017

Execuție bugetară 2016