Matematică – informatică

Secţia matematică-informatică bilingvă română-engleză


Admiterea la această secţie se face prin test la limba engleză şi repartizare computerizată.

 • Este un profil care vă oferă specializarea strict necesară astăzi pe piaţa muncii: o limbă straină de circulaţie internaţională şi cunoaşterea utilizării calculatorului.
 • Elevii acestei clase studiază limba engleză în regim bilingv – 5 ore/săptămână, pe grupe.
 • La cerere, la începutul clasei a IX-a, se poate opta pentru studiul limbii spaniole ca limbă modernă 2.
 • Specific acestei secţii bilingve este studiul Geografiei Marii Britanii şi SUA (în clasa a IX-a), Istoriei Marii Britanii şi SUA (în clasa a X-a) şi a Elementelor de cultură şi civilizaţie anglo – americană (în clasele a XI-a şi a XII-a).
 • La sfârşitul clasei a XII-a se susţine un examen de atestare a competenţelor lingvistice în limba engleză.
 • Colegiul Naţional „Petru Rareş” este centru acreditat pentru susţinerea examenului pentru obţinerea certificatului Cambridge de cunoaştere a limbii engleze.
 • Ca absolvenţi ai acestei secţii, elevii obţin, în urma unui examen, un al doilea certificat care atestă pregătirea în domeniul informaticii.
 • Începând din 2006, în şcoala noastră funcţionează un centru acreditat pentru obţinerea „permisului european pentru utilizarea calculatorului” – ECDL; din anul 2014, colegiul nostru este centru de examen pentru obținerea certificatului IC3 – Internet and Computing Core Certification.
 • Elevii noştri studiază limba engleză pe manuale editate în Marea Britanie de celebrele edituri “Oxford”, “Longman” şi “Cambridge”.
 • Majoritatea orelor de engleză se desfăşoară în RESOURCE CENTRE – un modern cabinet de limba engleză, dotat cu bibliotecă proprie, computere cu conectare la Internet, aparatură audio-video.
 • Elevii de la această secţie au posibilitatea de a face parte din trupa de teatru în limba engleză a colegiului – KNOCKERS -, trupă care a obţinut în ultimii ani numeroase premii la Festivalurile naţionale de teatru şcolar în limba engleză, organizate de Consiliul Britanic, precum şi la festivalul naţional de teatru în limba engleză „Magic Fest” organizat de colegiul nostru.
 • În anii anteriori, ultimele medii de admitere la această secţie au fost:
  9,50 în 2001, 9,34 în 2002, 9,65 în 2003, 9,73 în 2004, 9,62 în 2005, 9,70 în 2006, 9,76 în 2007, 9,68 în 2008, 9,72 în 2009, 9,74 în 2010, 9,77 în 2011, 9,74 în 2012, 9,80 în 2013, 9,40 în 2014, 9,61 în 2015, 9,57 în 2016, 9,61 în 2017.

 

Planul de învăţământ la clasa bilingvă română-engleză, specializarea matematică-informatică:

 

Disciplina Clasa a IX-a Clasa a X-a Clasa a XI-a Clasa a XII-a
Limba română 4 3 3 3
Limba engleză 5 5 5 5
Geografia Marii Britanii şi SUA 1
Istoria Marii Britanii şi SUA 1
Elemente de cultură şi civilizaţie anglo-americană 1 1
Limba modernă 2 – franceză / germană  / spaniolă 2 2 2 2
Matematică 4 4 4 4
Fizică 3 3 3 3
Chimie 2 2 1 1
Biologie 2 2 1 1
Istorie 1 1 1 1
Geografie 1 1 1 1
Socio-umane 1 1 1 1
Religie 1 1 1 1
Educaţie muzicală 0,5 0,5
Educaţie vizuală 0,5 0,5
Tehnologia informaţiei şi comunicării – TIC 2 1
Informatică 1 1 4 4
Educaţie antreprenorială 1
Educaţie fizică 1 2 1 1
Consiliere şi orientare+CDS 1 1 1+1-2 1+1-2
TOTAL ORE/SĂPT. 33 33 31-32 31-32

Secţia matematică-informatică, bilingvă română-franceză


Admiterea la această secţie se face prin test la limba franceză şi repartizare computerizată.

În perspectiva aderării la Uniunea Europeană şi a importanţei cunoaşterii aprofundate a unei limbi străine de circulaţie mondială, clasele bilingve română-franceză de la Colegiul Naţional “Petru Rareş” (singurele din judeţ) vă oferă:

 

 • Posibilitatea studierii limbii franceze pe grupe, 5 ore/săptămână, pe manuale editate de editura Hachette din Franţa
 • Studiul Geografiei Franţei (în clasa a IX-a), Istoriei Franţei (în clasa a X-a). Aceste discipline se studiază în limba franceză, cu profesori calificaţi în predarea lor
 • Specific acestei secţii bilingve este studiul Geografiei Franţei (în clasa a IX-a), Istoriei Franţei (în clasa a X-a).
 • În clasele a XI-a și a XII-a, se studiază în limba franceză, o disciplină non-lingvistică (DNL). Elevii pot opta între istorie, geografie, matematică, fizică sau biologie. Această disciplină constituie probă suplimentară în bacalaureatul francofon.
 • Colegiul „Petru Rareş” se numără printre cele 24 licee din ţară incluse în parteneriatul încheiat între Ministerul Educaţiei şi Cercetării Științifice, Ambasada Franţei şi Ministerul francez al Învăţământului, în cadrul căruia elevii acestor licee pot susține probele speciale ale bacalaureatului francofon.
 • Începând din 2006, în şcoala noastră funcţionează un centru acreditat pentru obţinerea „permisului european pentru utilizarea calculatorului” – ECDL; din anul 2014, colegiul nostru este centru de examen pentru obținerea certificatului IC3 – Internet and Computing Core Certification.
 • Etapele bacalaureatului cu mențiune bilingvă francofonă:
  • Proba anticipată: se desfășoară la sfârșitul clasei a XI-a și constă în prezentarea unui proiect realizat în echipă, a cărui temă a fost stabilită de elevi la sfârșitul clasei a X-a. Proiectele elaborate în anii școlari anteriori pot fi accesate la http://franceza.cnprsv.ro.
  • Proba specifică de competențe de cunoștere a limbii franceze – poate fi echivalată cu certificatul DELF.
  • Probă scrisă la DNL – în timpul bacalaureatului românesc
 • Începând cu septembrie 2014 Colegiul Petru Rareș este centru acreditat pentru susținerea examenului în vederea obținerii certificatului DELF.
 • Broșura învățământul bilingv în România

 

Rezultate şi activităţi deosebite desfăşurate de elevii de la secţiile bilingve română-franceză:

 

 • Ca absolvenţi ai acestei secţii puteţi obţine, în urma unui examen, un al doilea certificat care atestă pregătirea în domeniul informaticii.
 • Editarea revistei în limba franceză a colegiului
 • Parteneriate cu licee franceze:
  • în perioada 2000-2001 cu liceul Julien Wittmer din Charolles
  • în perioada 2005-2007 cu un liceu francez şi unul din Spania
  • în perioada 2009 – 2014 parteneriat cu liceul Amyot d’Inville din Senlis, Franţa
  • din 2014 parteneriat cu liceul Ampere din Lyon, Franța.
 • Săptămâna Francofoniei sărbătorită anual în şcoala noastră prin spectacole de muzică, poezie, sesiuni de referate ştiinţifice
 • Participare la Expoziţia Internaţională de pictură a elevilor de la Niort, Franţa
 • În anii anteriori, ultimele medii de admitere la această secţie au fost: 9,23 în 2003, 8,44 în 2004, 8,58 în 2005, 7,62 în 2006, 9,00 în 2007, 9,09 în 2008, 7,57 în 2009, 8,97 în 2010, 9,23 în 2011, 8,56 în 2012, 7,37 în 2013, 8,70 în 201, 8,96 ÎN 2015, 9,09 în 2016, 8,60 în 2017.

 

Planul de învăţământ la clasa bilingvă română-franceză, specializarea matematică-informatică:

 

Disciplina Clasa a IX-a Clasa a X-a Clasa a XI-a Clasa a XII-a
Limba română 4 3 3 3
Limba franceză 5 5 5 5
Geografia Franței 1
Istoria Franței  1
DNL 1 1
Limba modernă 2 – engleză 2 2 2 2
Matematică 4 4 4 4
Fizică 3 3 3 3
Chimie 2 2 1 1
Biologie 2 2 1 1
Istorie 1 1 1 1
Geografie 1 1 1 1
Socio-umane 1 1 1 1
Religie 1 1 1 1
Educaţie muzicală 0,5 0,5
Educaţie vizuală 0,5 0,5
Tehnologia informaţiei şi comunicării – TIC 2 1
Informatică 1 1 4 4
Educaţie antreprenorială 1
Educaţie fizică 1 2 1 1
Proiect interdisciplinar 2
Consiliere şi orientare+CDS 1 1 1+1-2 1+1-2
TOTAL ORE/SĂPT. 33 33 33-34 31-32

 

Secţia matematică-informatică bilingvă română-germană

Admiterea la această secţie se face prin test la limba germană şi repartizare computerizată.

 

Cine suntem ?

 

Colegiul Naţional „Petru Rareş” este o şcoală de tradiţie în învăţământul sucevean, în limba germană. Înfiinţată în octombrie 1904, prin decretul împăratului Franz Josef, a funcţionat, până la unirea Bucovinei cu România ca liceu german de fete – Mädchenlyzeum.

Bazându-ne pe această tradiţie – a învăţământului în limba germană -, în vara anului 2001 am înfiinţat prima clasă de gimnaziu cu predare intensivă a limbii germane, iar în 2002 prima clasă de liceu cu profil bilingv română – germană, specializarea matematică – informatică. Colegiul Naţional „Petru Rareş” a fost prima şcoală din judeţul Suceava în care au funcţionat astfel de clase.

În cadrul colaborării dintre şcoala noastră şi Forumul Democrat al Germanilor din România, filiala Suceava s-au organizat ateliere de lucru cu profesori germani. Biblioteca germană din Suceava organizează acţiuni comune cu noi (montări dramatice, seri de poezie ş.a.), iar porţile ei sunt deschise pentru elevii noştri.

Este demnă de remarcat participarea copiilor noştri la toate concursurile organizate de către Ambasadele Germaniei şi Austriei pentru elevii români.

 

Ce avantaje aveţi ?

 

Elevii clasei bilingve română-germană studiază limba germană cu profesori români cu o înaltă pregătire metodică şi de specialitate, beneficiari în ultimii ani ai numeroase burse de formare în ţară şi în Germania.

Lor li se alătură un profesor din Germania care realizează pregătirea pentru examenul de obţinere a Sprachdiplom.

La clasele bilingve de liceu, limba germană se studiază 5 ore/săpt. pe grupe şi 1 oră de Geografia Germaniei (în cl.IX), Istoria Germaniei (cl.X), Elemente de cultură şi civilizaţie germană (în cl.XI şi XII). Manualul folosit este Deutsch Mit Spass.

Ca absolvenţi ai acestei secţii puteţi obţine, în urma unui examen, un al doilea certificat care atestă pregătirea în domeniul informaticii.

Începând din 2006, în şcoala noastră funcţionează un centru acreditat pentru obţinerea „permisului european pentru utilizarea calculatorului” – ECDL; din anul 2014, colegiul nostru este centru de examen pentru obținerea certificatului IC3 – Internet and Computing Core Certification.

 

Ce este Sprachdiplom ?

 

În cadrul orelor de limba germană şi prin ore suplimentare de pregătire se realizează, la liceul nostru, pregătirea examenelor pentru obţinerea Sprachdiplom. Această diplomă, care reprezintă un certificat de competenţă lingvistică a elevului, este conferită de statul german prin intermediul ambasadelor Germaniei din majoritatea ţărilor de pe glob. În ţară există doar câteva licee ai căror elevi au dreptul de a participa la acest examen, deoarece şcolile lor au fost admise în acest program, unul din ele fiind Colegiul Naţional „Petru Rareş” (singurul din judeţul Suceava înscris în acest proiect).

Certificatul obţinut în urma acestui examen – care constă din 4 probe orale şi scrise – este recunoscut în întreaga lume. Examinarea orală se realizează de către o comisie germană, iar lucrările scrise sunt evaluate în Koln, Germania.

Acest atestat certifică competenţe superioare în cunoaşterea limbii germane şi echivalează orice examen de limbă necesar pentru obţinerea burselor de către studenţi (indiferent de profil), a dreptului de a profesa sau pentru continuarea studiilor în Germania.

Toate probele acestui examen sunt gratuite pentru elevii claselor bilingve de la colegiul „Petru Rareş”.

La Colegiul Național Petru Rareș, se pot obține două tipuri de certificate Sprachdiplom:

 • DSD1 – nivelele europene lingvistice A2 și B1
 • DSD2 – nivelele europene lingvistice B2 și C1

 

 

În anul 2004, ultima medie de admitere la această secţie a fost 8,62, în 2005 – 7,41, în 2006 8,46, 9,21 în 2007, 9,17 în 2008, 8,82 în 2009, 9,65 în 2010, 9,54 în 2011, 9,67 în 2012, 9,50 în 2013, 9,18 în 2014, 9,43 în 2015, 9,55 în 2016, 9,09 în 2017.

 

Ce se studiază ?

Planul de învăţământ la clasa bilingvă de germană, specializarea matematică-informatică

Disciplina Clasa a IX-a Clasa a X-a Clasa a XI-a Clasa a XII-a
Limba română 4 3 3 3
Limba germană 5 5 5 5
Geografia Germaniei 1
Istoria Germaniei 1
Elemente de cultură şi civilizaţie germană 1 1
Limba modernă 2 – engleză 2 2 2 2
Matematică 4 4 4 4
Fizică 3 3 3 3
Chimie 2 2 1 1
Biologie 2 2 1 1
Istorie 1 1 1 1
Geografie 1 1 1 1
Socio-umane 1 1 1 1
Religie 1 1 1 1
Educaţie muzicală 0,5 0,5
Educaţie vizuală 0,5 0,5
Tehnologia informaţiei şi comunicării – TIC 2 1
Informatică 1 1 4 4
Educaţie antreprenorială 1
Educaţie fizică 1 2 1 1
Consiliere şi orientare+CDS 1 1 1+1-2 1+1-2
TOTAL ORE/SĂPT. 33 33 31-32 31-32

Secţia matematică-informatică

 • Ca absolvenţi ai acestei secţii elevii obţin, în urma unui examen, un al doilea certificat care atestă pregătirea în domeniul informaticii.
 • Cele trei laboratoare dispun de o reţea formată din 90 computere, conectate la Internet.
 • Admiterea la aceasta secţie se face prin repartizare computerizată.
 • La colegiul „Petru Rareş” se studiazã limbajul de programare C++.
 • La cerere, la începutul clasei a IX-a, se poate opta pentru studiul limbii spaniole ca limbă modernă 2.
 • Începând din 2006, în şcoala noastră funcţionează un centru acreditat pentru obţinerea „permisului european pentru utilizarea calculatorului” – ECDL; din anul 2014, colegiul nostru este centru de examen pentru obținerea certificatului IC3 – Internet and Computing Core Certification.
 • Avantajele oferite de această secţie, în comparaţie cu celelalte secţii reale ale colegiului sunt reprezentate de posibilitatea de a urma traiecte educaţionale individualizate, prin oferta de ore de CDS mai mare decât la alte secţii de matematică-informatică.

Ultima medie de admitere: 9,32 în 2010, 9,43 în 2011, 9,35 în 2012, 9,49 în 2013, 8,82 în 2014, 9,38 în 2015, 9,32 în 2016, 9,32 în 2017.

 

Planul de învăţământ la clasa de matematică-informatică:

 

Disciplina Clasa a IX-a Clasa a X-a Clasa a XI-a Clasa a XII-a
Limba română 4 3 3 3
Limba modernă 1 2 2 2 2
Limba modernă 2 2 2 2 2
Matematică 4 4 4 4
Fizică 3 3 3 3
Chimie 2 2 1 1
Biologie 2 2 1 1
Istorie 1 1 1 1
Geografie 1 1 1 1
Socio-umane 1 1 1 1
Religie 1 1 1 1
Educaţie muzicală 0,5 0,5
Educaţie vizuală 0,5 0,5
Tehnologia informaţiei şi comunicării – TIC 2 1
Informatică 1 1 4 4
Educaţie antreprenorială 1
Educaţie fizică 1 2 1 1
Curriculum la decizia şcolii 1 1 3-4 3-4
Consiliere şi orientare 1 1 1 1
TOTAL ORE/SĂPT. 30 30 29-30 29-30

Secţia matematică-informatică, intensiv informatică

 • Ca absolvenţi ai acestei secţii elevii obţin, în urma unui examen, un al doilea certificat care atestă pregătirea în domeniul informaticii.
 • Informatica se studiază într-un număr mai mare de ore pe săptămână, în comparaţie cu clasele de matematică – informatică neintensive. La orele de informatică de trunchi comun se adaugă încă 3 ore de laborator care se fac pe grupe în laboratoarele de informatică.
 • Cele trei laboratoare dispun de o reţea formată din 90 computere, conectate la Internet.
 • Admiterea la aceasta secţie se face prin repartizare computerizată.
 • La colegiul „Petru Rareş” se studiazã limbajul de programare C++.
 • La cerere, la începutul clasei a IX-a, se poate opta pentru studiul limbii spaniole ca limbă modernă 2.
 • Începând din 2006, în şcoala noastră funcţionează un centru acreditat pentru obţinerea „permisului european pentru utilizarea calculatorului” – ECDL; din anul 2014, colegiul nostru este centru de examen pentru obținerea certificatului IC3 – Internet and Computing Core Certification.
 • În anul 2004, ultima medie de admitere la această secţie a fost 9,68, 9,52 în 2005, 9,51 în 2006, 9,69 în 2007, 9,63 în 2008, 9,48 în 2009, 9,32 în 2010, 9,43 în 2011, 9,35 în 2012, 9,49 în 2013, 8,82 în 2014, 9,38 în 2015, 9,32 în 2016.

 

Planul de învăţământ la clasa de matematică-informatică cu predare intensivă a informaticii:

 

Disciplina Clasa a IX-a Clasa a X-a Clasa a XI-a Clasa a XII-a
Limba română 4 3 3 3
Limba modernă 1 2 2 2 2
Limba modernă 2 2 2 2 2
Matematică 4 4 4 4
Fizică 3 3 3 3
Chimie 2 2 1 1
Biologie 2 2 1 1
Istorie 1 1 1 1
Geografie 1 1 1 1
Socio-umane 1 1 1 1
Religie 1 1 1 1
Educaţie muzicală 0,5 0,5
Educaţie vizuală 0,5 0,5
Tehnologia informaţiei şi comunicării – TIC 2 1
Informatică 4 4 7 7
Educaţie antreprenorială 1
Educaţie fizică 1 2 1 1
Curriculum la decizia şcolii 1-2 1-2
Consiliere şi orientare 1 1 1 1
TOTAL ORE/SĂPT. 32 32 30-31 30-31