Ştiinţe ale naturii

Secţia ştiinţele naturii, bilingv română-engleză


Admiterea la această secţie se face prin test la limba engleză şi repartizare computerizată.

 • Se studiază într-un număr mai mare de ore cele trei discipline din aria Ştiinţelor Naturii, în laboratoare modern utilate: unul de fizică, unul de chimie şi unul de biologie. Aceste laboratoare sunt dotate cu computere proprii, cu conectare la INTERNET.
 • Un mare număr din orele de specialitate se desfăşoară în laboratorul AEL, utilizând lecţiile virtuale şi computerul.
 • La cerere, la începutul clasei a IX-a, se poate opta pentru studiul limbii spaniole ca limbă modernă 2.
 • Elevii beneficiază de un generos plan de învăţământ care, prin opţionalele oferite (Biofizică, Medica vieții, Tehnici de laborator în fizică, Educaţie pentru sănătate, Microcosmosul organismului uman, Algoritmi de rezolvare a problemelor de chimie, Celula – universul lumii vii ş.a.), pune un accent deosebit pe interdisciplinaritate şi pe aplicarea în practică a cunoştinţelor dobândite în orele de teorie.
 • Absolvenţii acestei secţii au posibilitatea, prin pregătirea care se realizează să candideze la facultăţi ca medicina, farmacie, protecţia mediului, silvicultură, fizică, chimie, biologie ş.a.
 • Începând din 2006, în şcoala noastră funcţionează un centru acreditat pentru obţinerea „permisului european pentru utilizarea calculatorului” – ECDL; din anul 2014, colegiul nostru este centru de examen pentru obținerea certificatului IC3 – Internet and Computing Core Certification.
 • Elevii acestei clase studiază limba engleză în regim bilingv – 5 ore/săptămână, pe grupe.
 • Specific acestei secţii bilingve este studiul Geografiei Marii Britanii şi SUA (în clasa a IX-a), Istoriei Marii Britanii şi SUA (în clasa a X-a) şi a Elementelor de cultură şi civilizaţie anglo – americană (în clasele a XI-a şi a XII-a).
 • La sfârşitul clasei a XII-a se susţine un examen de atestare a competenţelor lingvistice în limba engleză.
 • Colegiul Naţional „Petru Rareş” este centru acreditat pentru susţinerea examenului pentru obţinerea certificatului Cambridge de cunoaştere a limbii engleze.
 • Elevii noştri studiază limba engleză pe manuale editate în Marea Britanie de celebrele edituri “Oxford”, “Longman” şi “Cambridge”.
 • Majoritatea orelor de engleză se desfăşoară în RESOURCE CENTRE – un modern cabinet de limba engleză, dotat cu bibliotecă proprie, computere cu conectare la Internet, aparatură audio-video.
 • Elevii de la această secţie au posibilitatea de a face parte din trupa de teatru în limba engleză a colegiului – KNOCKERS -, trupă care a obţinut în ultimii ani numeroase premii la Festivalurile naţionale de teatru şcolar în limba engleză, organizate de Consiliul Britanic, precum şi la festivalul naţional de teatru în limba engleză „Magic Fest” organizat de colegiul nostru.
 • Ultimele medii de admitere au fost: 8,96 în 2014, 9,71 în 2015, 9,28 în 2016, 9,27 în 2017.

Planul de învăţământ la clasa bilingvă română-engleză, specializarea științele naturii:

 

Disciplina Clasa a IX-a Clasa a X-a Clasa a XI-a Clasa a XII-a
Limba română 4 3 3 3
Limba engleză 5 5 5 5
Geografia Marii Britanii şi SUA 1
Istoria Marii Britanii şi SUA 1
Elemente de cultură şi civilizaţie anglo-americană 1 1
Limba modernă 2 – franceză / germană / spaniolă 2 2 2 2
Matematică 4 4 3 3
Fizică 3 3 3 3
Chimie 2 2 2 2
Biologie 2 2 2 2
Istorie 1 1 1 1
Geografie 1 1 1 1
Socio-umane 1 1 1 1
Religie 1 1 1 1
Educaţie muzicală 0,5 0,5
Educaţie vizuală 0,5 0,5
Tehnologia informaţiei şi comunicării – TIC 2 1 2 1
Informatică 1 1
Educaţie antreprenorială 1
Educaţie fizică 1 2 1 1
Curriculum la decizia școlii 1-2 2-3
Consiliere şi orientare 1 1 1 1
TOTAL ORE/SĂPT. 33 33 30-31 30-31

Secţia ştiinţele naturii, bilingv română-germană


Admiterea la această secţie se face prin test la limba germană şi repartizare computerizată.

 • Se studiază într-un număr mai mare de ore cele trei discipline din aria Ştiinţelor Naturii, în laboratoare modern utilate: unul de fizică, unul de chimie şi unul de biologie. Aceste laboratoare sunt dotate cu computere proprii, cu conectare la INTERNET.
 • Un mare număr din orele de specialitate se desfăşoară în laboratorul AEL, utilizând lecţiile virtuale şi computerul.
 • La cerere, la începutul clasei a IX-a, se poate opta pentru studiul limbii spaniole ca limbă modernă 2.
 • Elevii beneficiază de un generos plan de învăţământ care, prin opţionalele oferite (Biofizică, Medica vieții, Tehnici de laborator în fizică, Educaţie pentru sănătate, Microcosmosul organismului uman, Algoritmi de rezolvare a problemelor de chimie, Celula – universul lumii vii ş.a.), pune un accent deosebit pe interdisciplinaritate şi pe aplicarea în practică a cunoştinţelor dobândite în orele de teorie.
 • Absolvenţii acestei secţii au posibilitatea, prin pregătirea care se realizează să candideze la facultăţi ca medicina, farmacie, protecţia mediului, silvicultură, fizică, chimie, biologie ş.a.
 • Începând din 2006, în şcoala noastră funcţionează un centru acreditat pentru obţinerea „permisului european pentru utilizarea calculatorului” – ECDL; din anul 2014, colegiul nostru este centru de examen pentru obținerea certificatului IC3 – Internet and Computing Core Certification.
 • Elevii secției bilingve română-germană studiază limba germană cu profesori români cu o înaltă pregătire metodică şi de specialitate, beneficiari în ultimii ani ai numeroase burse de formare în ţară şi în Germania.
 • Lor li se alătură un profesor din Germania care realizează pregătirea pentru examenul de obţinere a Sprachdiplom.
 • La clasele bilingve de liceu, limba germană se studiază 5 ore/săpt. pe grupe şi 1 oră de Geografia Germaniei (în cl.IX), Istoria Germaniei (cl.X), Elemente de cultură şi civilizaţie germană (în cl.XI şi XII). Manualul folosit este Deutsch Mit Spass.
 • În cadrul orelor de limba germană şi prin ore suplimentare de pregătire se realizează, la liceul nostru, pregătirea examenelor pentru obţinerea Sprachdiplom. Această diplomă, care reprezintă un certificat de competenţă lingvistică a elevului, este conferită de statul german prin intermediul ambasadelor Germaniei din majoritatea ţărilor de pe glob. În ţară există doar câteva licee ai căror elevi au dreptul de a participa la acest examen, deoarece şcolile lor au fost admise în acest program, unul din ele fiind Colegiul Naţional „Petru Rareş” (singurul din judeţul Suceava înscris în acest proiect).
 • Certificatul obţinut în urma acestui examen – care constă din 4 probe orale şi scrise – este recunoscut în întreaga lume. Examinarea orală se realizează de către o comisie germană, iar lucrările scrise sunt evaluate în Koln, Germania.
 • Acest atestat certifică competenţe superioare în cunoaşterea limbii germane şi echivalează orice examen de limbă necesar pentru obţinerea burselor de către studenţi (indiferent de profil), a dreptului de a profesa sau pentru continuarea studiilor în Germania.
 • Toate probele acestui examen sunt gratuite pentru elevii claselor bilingve de la colegiul „Petru Rareş”.
 • La Colegiul Național Petru Rareș, se pot obține două tipuri de certificate Sprachdiplom:
  • DSD1 – nivelele europene lingvistice A2 și B1
  • DSD2 – nivelele europene lingvistice B2 și C1
 • Ultimele medii de admitere au fost: 8,79 în 2014, 9,13 în 2015, 9,01 în 2016, 8,69 în 2017.

Planul de învăţământ la clasa bilingvă de germană, specializarea științele naturii:

Disciplina Clasa a IX-a Clasa a X-a Clasa a XI-a Clasa a XII-a
Limba română 4 3 3 3
Limba germană 5 5 5 5
Geografia Germaniei 1
Istoria Germaniei 1
Elemente de cultură şi civilizaţie germană 1 1
Limba modernă 2 – engleză 2 2 2 2
Matematică 4 4 3 3
Fizică 3 3 3 3
Chimie 2 2 2 2
Biologie 2 2 2 2
Istorie 1 1 1 1
Geografie 1 1 1 1
Socio-umane 1 1 1 1
Religie 1 1 1 1
Educaţie muzicală 0,5 0,5
Educaţie vizuală 0,5 0,5
Tehnologia informaţiei şi comunicării – TIC 2 1 2 1
Informatică 1 1
Educaţie antreprenorială 1
Educaţie fizică 1 2 1 1
Consiliere şi orientare 1 1 1 1
Curriculum la decizia școlii 1-2 2-3
TOTAL ORE/SĂPT. 33 33 30-31 30-31


Secţia ştiinţele naturii

 • Admiterea la aceasta secţie se face prin repartizare computerizată.
 • Se studiază într-un număr mai mare de ore cele trei discipline din aria Ştiinţelor Naturii, în laboratoare modern utilate: unul de fizică, unul de chimie şi unul de biologie. Aceste laboratoare sunt dotate cu computere proprii, cu conectare la INTERNET.
 • Un mare număr din orele de specialitate se desfăşoară în laboratorul AEL, utilizând lecţiile virtuale şi computerul.
 • La cerere, la începutul clasei a IX-a, se poate opta pentru studiul limbii spaniole ca limbă modernă 2.
 • Elevii beneficiază de un generos plan de învăţământ care, prin opţionalele oferite (Biofizică, Medica vieții, Tehnici de laborator în fizică, Educaţie pentru sănătate, Microcosmosul organismului uman, Algoritmi de rezolvare a problemelor de chimie, Celula – universul lumii vii ş.a.), pune un accent deosebit pe interdisciplinaritate şi pe aplicarea în practică a cunoştinţelor dobândite în orele de teorie.
 • Absolvenţii acestei secţii au posibilitatea, prin pregătirea care se realizează să candideze la facultăţi ca medicina, farmacie, protecţia mediului, silvicultură, fizică, chimie, biologie ş.a.
 • Începând din 2006, în şcoala noastră funcţionează un centru acreditat pentru obţinerea „permisului european pentru utilizarea calculatorului” – ECDL; din anul 2014, colegiul nostru este centru de examen pentru obținerea certificatului IC3 – Internet and Computing Core Certification.
 • În anii anteriori, ultimele medii de admitere la această secţie au fost:  9,28 în 2003, 9,38 în 2004, 9,18 în 2005, 9,28 în 2006, 9,46 în 2007, 9,29 în 2008, 9,58 în 2009, 9,53 în 2010, 9,60 în 2011, 9,59 în 2012, 9,36 în 2013, 9,02 în 2014, 9,47 în 2015, 9,10 în 2016, 9,20 în 2017.

 

Secţia ştiinţele naturii:

 

Planul de învăţământ la clasa de ştiinţe ale naturii:

Disciplina Clasa a IX-a Clasa a X-a Clasa a XI-a Clasa a XII-a
Limba română 4 3 3 3
Limba modernă 1 2 2 2 2
Limba modernă 2 2 2 2 2
Matematică 4 4 3 3
Fizică 3 3 3 3
Chimie 2 2 2 2
Biologie 2 2 2 2
Istorie 1 1 1 1
Geografie 1 1 1 1
Socio-umane 1 1 1 1
Religie 1 1 1 1
Educaţie muzicală 0,5 0,5
Educaţie vizuală 0,5 0,5
Tehnologia informaţiei şi comunicării – TIC 2 1 2 1
Informatică 1 1
Educaţie antreprenorială 1
Educaţie fizică 1 2 1 1
Curriculum la decizia şcolii 1 1 4-5 5-6
Consiliere şi orientare 1 1 1 1
TOTAL ORE/SĂPT. 30 30 29-30 29-30