Resurse materiale

 

Resurse materiale:

• 21 săli de clasă
• 1 sală de festivităţi
• 2 laboratoare de informatică
• 1 laborator multimedia, dotat cu mese multitouch
• 1 laborator biologie
• 1 laborator fizică
• 1 laborator chimie
• 2 cabinete germană
• 1 cabinet engleză
• 1 cabinet franceză şi spaniolă
• 1 cabinet matematică
• bibliotecă 35000 volume și rețea calculatoare
• sală sport
• cămin mixt cu 190 locuri
• cantină cu 100 locuri pe serie
• 2 cabinete medicale