Ştiinţe sociale

Secţia ştiinţe sociale bilingv română-engleză

Admiterea la această secţie se face prin test la limba engleză şi repartizare computerizată.

 • Elevii acestei clase studiază limba engleză în regim bilingv – 5 ore/săptămână, pe grupe.
 • Specific acestei secţii bilingve este studiul Geografiei Marii Britanii şi SUA (în clasa a IX-a), Istoriei Marii Britanii şi SUA (în clasa a X-a) şi a Elementelor de cultură şi civilizaţie anglo – americană (în clasele a XI-a şi a XII-a).
 • La sfârşitul clasei a XII-a se susţine un examen de atestare a competenţelor lingvistice în limba engleză.
 • Colegiul Naţional „Petru Rareş” este centru acreditat pentru susţinerea examenului pentru obţinerea certificatului Cambridge de cunoaştere a limbii engleze.
 • Începând din 2006, în şcoala noastră funcţionează un centru acreditat pentru obţinerea „permisului european pentru utilizarea calculatorului” – ECDL; din anul 2014, colegiul nostru este centru de examen pentru obținerea certificatului IC3 – Internet and Computing Core Certification.
 • Elevii noştri studiază limba engleză pe manuale editate în Marea Britanie de celebrele edituri “Oxford”, “Longman” şi “Cambridge”.
 • Majoritatea orelor de engleză se desfăşoară în RESOURCE CENTRE – un modern cabinet de limba engleză, dotat cu bibliotecă proprie, computere cu conectare la Internet, aparatură audio-video.
 • Elevii de la această secţie au posibilitatea de a face parte din trupa de teatru în limba engleză a colegiului – THE KNOCKERS -, trupă care a obţinut în ultimii ani numeroase premii la Festivalurile naţionale de teatru şcolar în limba engleză, organizate de Consiliul Britanic, precum şi la festivalul naţional de teatru în limba engleză „MagicFest” organizat de colegiul nostru.
 • Este secţia care oferă o bună pregătire atât în domeniul umanist, cât şi în cel real.
 • Secţia oferă deschidere spre facultăţi ca Ştiinţe Economice, Studii Europene, Studii Politice, Jurnalistică, Ştiinţele Comunicării, Relaţii Internaţionale, Administraţie publică, Academia de Poliţie, Istoria şi teoria artei ş.a.
 • La cerere, la începutul clasei a IX-a, se poate opta pentru studiul limbii spaniole ca limbă modernă 2.
 • Prin disciplinele studiate aici se dezvoltă capacitatea de a percepe şi înţelege fenomenele lumii contemporane, capacitatea de comunicare şi argumentare, capacitatea de adaptare la ritmurile unei societăţi în rapidă schimbare, spiritul critic, favorizând astfel dezvoltarea complexă a personalităţii.
 • Specificul secţiei stimulează studiul individual şi dorinţa de aprofundare a cunoştinţelor dobândite în timpul orelor de şcoală.

Ultima medie de admitere la această secţie a fost 9,27 în 2020, 8,64 în 2021, 9,24 în 2022.

 

Planul de învăţământ la clasa de ştiinţe sociale cu program bilingv română-engleză

Disciplina Clasa a IX-a Clasa a  X-a Clasa a XI-a Clasa a XII-a
Limba română 4 4 3 3
Limba engleză 5 5 5 5
Geografia Marii Britanii şi SUA 1      
Istoria Marii Britanii şi SUA   1    
Elemente de cultură şi civilizaţie anglo-americană     1 1
Limba modernă 2 2 2 2 2
Limba latină 1 1    
Matematică 2 2 2 2
Fizică 2 2    
Chimie 1 1    
Biologie 1 1    
Istorie 2 3 3 3
Geografie 2 2 2 2
Logică 2      
Psihologie   2    
Economie     2  
Sociologie     2  
Filosofie       3
Studii sociale       1
Religie 1 1 1 1
Educaţie muzicală 1 0,5    
Educaţie vizuală 1 0,5    
Educaţie artistică     1 1
Tehnologia informaţiei şi comunicării – TIC 2 1 2 1
Educaţie antreprenorială   1    
Educaţie fizică 1 1 1 1
Curriculum la decizia şcolii     2 3
Consiliere şi orientare 1 1 1 1
TOTAL ORE/SĂPT. 32 32 30 30

Secţia ştiinţe sociale

Admiterea la aceasta secţie se face prin repartizare computerizată.

 • Este secţia care oferă o bună pregătire atât în domeniul umanist, cât şi în cel real.
 • Secţia oferă deschidere spre facultăţi ca Ştiinţe Economice, Studii Europene, Studii Politice, Jurnalistică, Ştiinţele Comunicării, Relaţii Internaţionale, Administraţie publică, Academia de Poliţie, Istoria şi teoria artei ş.a.
 • Prin disciplinele studiate aici se dezvoltă capacitatea de a percepe şi înţelege fenomenele lumii contemporane, capacitatea de comunicare şi argumentare, capacitatea de adaptare la ritmurile unei societăţi în rapidă schimbare, spiritul critic, favorizând astfel dezvoltarea complexă a personalităţii.
 • Specificul secţiei stimulează studiul individual şi dorinţa de aprofundare a cunoştinţelor dobândite în timpul orelor de şcoală.
 • La cerere, la începutul clasei a IX-a, se poate opta pentru studiul limbii spaniole ca limbă modernă 2.
 • Începând din 2006, în şcoala noastră funcţionează un centru acreditat pentru obţinerea „permisului european pentru utilizarea calculatorului” – ECDL; din anul 2014, colegiul nostru este centru de examen pentru obținerea certificatului IC3 – Internet and Computing Core Certification.
 • Ca discipline opţionale aveţi posibilitatea de a studia:
  • Istoria culturii şi civilizaţiei – curs de 4 ani
  • Istoria Europei
  • Competenţă în mass-media
  • Educaţie pentru sănătate
  • Structuri politice europene
  • Drepturile omului
  • Tehnici de comunicare în spaţiul public
  • Metode aplicate în psihologie
  • Psihologia familiei etc.
 • În anii anteriori, ultimele medii de admitere la această secţie au fost:  9,27 în 2003, 9,34 în 2004, 9,35 în 2005, 9,35 în 2006, 9,56 în 2007, 9,50 în 2008, 9,39 în 2009, 9,20 în 2010, 9,26 în 2011, 9,10 în 2012, 9,36 în 2013, 8,61 în 2014, 9,19 în 2015, 8,94 în 2016, 8,98 în 2017.

 

 

Planul de învăţământ la clasa de ştiinţe sociale:

 

Disciplina Clasa a IX-a Clasa a X-a Clasa a XI-a Clasa a XII-a
Limba română 4 4 3 3
Limba modernă 1 3 3 2 2
Limba modernă 2 2 2 2 2
Limba latină 1 1    
Matematică 2 2 2 2
Fizică 2 2    
Chimie 1 1    
Biologie 1 1    
Istorie 2 3 3 3
Geografie 2 2 2 2
Logică 2      
Psihologie   2    
Economie     2  
Sociologie     2  
Filosofie       3
Studii sociale       1
Religie 1 1 1 1
Educaţie muzicală 1 0,5    
Educaţie vizuală 1 0,5    
Educaţie artistică     1 1
Tehnologia informaţiei şi comunicării – TIC 2 1 2 1
Educaţie antreprenorială   1    
Educaţie fizică 1 1 1 1
Curriculum la decizia şcolii 1 1 5 6
Consiliere şi orientare 1 1 1 1
TOTAL ORE/SĂPT. 30 30 29 29