Admitere clasa a IX-a

ADMITERE 2023

Ordin și calendar admitere în liceu în anul școlar 2023-2024

………………………………………………………………………………………………………

ADMITERE 2022

Broșura admiterii în învățământul liceal 2022

Subiecte BILINGV ENGLEZĂ 2019

Subiecte BILINGV FRANCEZĂ 2019

Subiecte BILINGV GERMANĂ 2019

 

TESTAREA LA LIMBI MODERNE ÎN VEDEREA ADMITERII ÎN CLASELE A IX-a CU PROFIL BILINGV

Centrul județean de examen este Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava.
În perioada 11 – 20 mai se desfășoară probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă, după următorul calendar:

ETAPA DE ÎNSCRIERE
11 – 13 mai 2022 – Eliberarea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă. Anexa la fișa de înscriere se ridică de către candidat de la secretariatul școlii unde este elev.
16 – 17 mai 2022 – Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă. Candidații vor depune la secretariatul Colegiului Național „Petru Rareș” anexa la fișa de înscriere și vor completa o cerere-tip. Anexa și cererea-tip pot fi transmise și online, pe adresa cnpetrurares@gmail.com, până marți, 17 mai 2022, ora 16, în situația în care candidatul locuiește în altă localitate decât Suceava. Originalele celor două acte vor fi depuse la secretariatul colegiului în ziua testării.

Cerere-tip de înscriere la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă

ETAPA DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBĂ MODERNĂ
18 mai 2022 – Proba la limba engleză
19 mai 2022 – Proba la limba germană
20 mai 2022 – Proba la limba franceză
23 mai 2022 – Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă. Depunerea contestațiilor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă.
27 mai 2022 – Comunicarea rezultatelor finale, după contestații, la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă.

ETAPA DE RIDICARE ȘI DEPUNERE A ANEXELOR FIȘELOR DE ÎNSCRIERE
30 – 31 mai 2022 – Ridicarea anexelor fișelor de înscriere de la unitățile la care candidații au susținut probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă.
3 iunie 2022 – Depunerea anexelor fișelor de înscriere ale candidaților care au participat la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă la unitățile de învățământ de proveniență.

IMPORTANT
Solicitarea recunoașterii și echivalării rezultatelor obţinute la examene cu recunoaștere internațională și a rezultatelor obținute la etapa națională a olimpiadelor de limba engleză / franceză / germană cu Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională se face de către școlile unde învață elevul, în termenul stabilit de calendar. Și elevii cărora li se recunoaște/echivalează rezultatele vor participa la etapa de înscriere și la etapa de ridicare și depunere a anexelor la fișele de înscriere.

Ordin privind admiterea în liceu în anul școlar 2022-2023

Calendar, calculul mediei de admitere și metodologia de admitere la clasele bilingve

Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în liceu

 

ADMITERE 2021

Broșura privind admiterea în învățământul liceal și profesional 2021

Modificarea și completarea ordinului privind admiterea în liceu

Ordin privind admiterea în liceu în anul școlar 2021-2022

ADMITERE 2020

Broșura privind admiterea în învățământul liceal și profesional 2020

Modificarea și completarea ordinului privind admiterea în liceu în anul școlar 2020-2021

Ordin privind admiterea în liceu în anul școlar 2020-2021

OMEC 4317 din 21.05.2020 de completare și modificare a Metodologiei de admitere

ADMITERE 2019

Ordin privind admiterea în liceu în anul școlar 2019-2020

Broșura privind admiterea în învățământul liceal și profesional 2019

ADMITERE 2018

 

Teste bilingve în ultimii ani

  1. Engleză
  2. Franceză
  3. Germană
  4. Spaniolă