Admitere clasa a IX-a

Ordinul 6154/2023 privind admiterea în liceu în anul școlar 2024-2025

Ordinul 3939/2024 privind înscrierea în liceu a elevilor premiați la concursurile școlare

—————————————————————————————————————————–

ADMITERE 2023

BROȘURA ADMITERE ÎN LICEU 2023

TESTAREA LA LIMBI MODERNE ÎN VEDEREA ADMITERII ÎN CLASELE A IX-a CU PROFIL BILINGV

Centrul județean de examen este Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava.
În perioada 10 – 30 mai se desfășoară probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă, după următorul calendar:

ETAPA DE ÎNSCRIERE


10 – 12 mai 2023 – Eliberarea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau/și să își echivaleze certificatul internațional de limbă. Anexa la fișa de înscriere se ridică de către candidat de la secretariatul școlii unde este elev.
15 – 16 mai 2023 – Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă. Candidații vor depune la secretariatul Colegiului Național „Petru Rareș” anexa la fișa de înscriere și vor completa o cerere-tip. Anexa și cererea-tip pot fi transmise și online, pe adresa cnpetruraressv@gmail.com, până marți, 16 mai 2023, ora 16, în situația în care candidatul locuiește în altă localitate decât Suceava. Originalele celor două acte vor fi depuse la secretariatul colegiului în ziua testării.

Cerere-tip de înscriere la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă

ETAPA DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBĂ MODERNĂ


17 mai 2023 – Proba la limba engleză
18 mai 2023 – Proba la limba franceză
19 mai 2023 – Proba la limba germană
22 mai 2023 – Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă. Depunerea contestațiilor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă – până la ora 16, în aceeași zi – 22 mai.
26 mai 2023 – Comunicarea rezultatelor finale, după contestații, la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă.

ETAPA DE RIDICARE ȘI DEPUNERE A ANEXELOR FIȘELOR DE ÎNSCRIERE


29 – 30 mai 2023 – Ridicarea anexelor fișelor de înscriere de la secretariatul colegiului.
29 mai – 9 iunie 2023 – Depunerea anexelor fișelor de înscriere ale candidaților care au participat la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă la unitățile de învățământ de proveniență.

IMPORTANT
Solicitarea recunoașterii și echivalării rezultatelor obţinute la examene cu recunoaștere internațională și a rezultatelor obținute la etapa națională a olimpiadelor de limba engleză / franceză / germană cu Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională se face de către școala unde învață elevul, în termenul stabilit de calendar. Și elevii cărora li se recunoaște/echivalează rezultatele vor participa la etapa de înscriere și la etapa de ridicare și depunere a anexelor la fișele de înscriere.

ÎN ATENȚIA ELEVILOR CARE PARTICIPĂ LA TESTELE DE LIMBĂ MODERNĂ ÎN ZILELE DE 17, 18 ȘI 19 MAI !

Elevii vor fi prezenți la școală, având asupra lor:

– cartea de identitate sau carnetul de elev cu fotografie, vizat de școala de proveniență pentru acest an școlar

– pix sau stilou cu cerneală albastră

Intrarea în clădirea școlii se face în intervalul orar 8 – 8,30. Repartizarea pe săli va fi afișată în cursul serii din ziua anterioară susținerii testului.

Proba scrisă durează o oră, între 9 și 10.

Proba orală începe la ora 11. Programarea pe ore se va afișa la avizierul colegiului și pe site-ul școlii în timpul desfășurării probei scrise. RUGĂM CANDIDAȚII SĂ FIE PREZENȚI LA PROBA ORALĂ, ÎN SĂLILE DE AȘTEPTARE CU CEL PUȚIN 45 MINUTE ÎNAINTE DE ORA PROGRAMATĂ.

Înainte de începerea probei scrise, fiecare elev va primi un cod. PĂSTRAȚI ACEST COD ! El va fi folosit la programarea probei orale și la afișarea rezultatelor inițiale și finale.

Dacă un elev susține proba la mai multe limbi, va utiliza același cod, primit la prima probă scrisă pe care o susține.

VĂ SFĂTUIM SĂ VĂ PREZENTAȚI ȘI LA TEST LA A DOUA LIMBĂ MODERNĂ: FRANCEZĂ SAU GERMANĂ. CRESC ȘANSELE VOASTRE DE A ACCEDE LA O CLASĂ BILINGVĂ.

Dacă ați depus deja cererea de înscriere și doriți să adăugați încă o limbă, puteți să o faceți miercuri, între proba scrisă și proba orală, la secretariatul colegiului.

Dacă ați trimis online cererea de înscriere și anexa NU UITAȚI SĂ ADUCEȚI ORIGINALELE ÎN ZIUA PROBEI !

………………………………………………………………………………………………………

ADMITERE 2022

Broșura admiterii în învățământul liceal 2022

Subiecte BILINGV ENGLEZĂ 2019

Subiecte BILINGV FRANCEZĂ 2019

Subiecte BILINGV GERMANĂ 2019

 

TESTAREA LA LIMBI MODERNE ÎN VEDEREA ADMITERII ÎN CLASELE A IX-a CU PROFIL BILINGV

Centrul județean de examen este Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava.
În perioada 11 – 20 mai se desfășoară probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă, după următorul calendar:

ETAPA DE ÎNSCRIERE
11 – 13 mai 2022 – Eliberarea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă. Anexa la fișa de înscriere se ridică de către candidat de la secretariatul școlii unde este elev.
16 – 17 mai 2022 – Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă. Candidații vor depune la secretariatul Colegiului Național „Petru Rareș” anexa la fișa de înscriere și vor completa o cerere-tip. Anexa și cererea-tip pot fi transmise și online, pe adresa cnpetrurares@gmail.com, până marți, 17 mai 2022, ora 16, în situația în care candidatul locuiește în altă localitate decât Suceava. Originalele celor două acte vor fi depuse la secretariatul colegiului în ziua testării.

Cerere-tip de înscriere la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă

ETAPA DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBĂ MODERNĂ
18 mai 2022 – Proba la limba engleză
19 mai 2022 – Proba la limba germană
20 mai 2022 – Proba la limba franceză
23 mai 2022 – Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă. Depunerea contestațiilor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă.
27 mai 2022 – Comunicarea rezultatelor finale, după contestații, la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă.

ETAPA DE RIDICARE ȘI DEPUNERE A ANEXELOR FIȘELOR DE ÎNSCRIERE
30 – 31 mai 2022 – Ridicarea anexelor fișelor de înscriere de la unitățile la care candidații au susținut probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă.
3 iunie 2022 – Depunerea anexelor fișelor de înscriere ale candidaților care au participat la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă la unitățile de învățământ de proveniență.

IMPORTANT
Solicitarea recunoașterii și echivalării rezultatelor obţinute la examene cu recunoaștere internațională și a rezultatelor obținute la etapa națională a olimpiadelor de limba engleză / franceză / germană cu Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională se face de către școlile unde învață elevul, în termenul stabilit de calendar. Și elevii cărora li se recunoaște/echivalează rezultatele vor participa la etapa de înscriere și la etapa de ridicare și depunere a anexelor la fișele de înscriere.

Ordin privind admiterea în liceu în anul școlar 2022-2023

Calendar, calculul mediei de admitere și metodologia de admitere la clasele bilingve

Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în liceu

 

ADMITERE 2021

Broșura privind admiterea în învățământul liceal și profesional 2021

Modificarea și completarea ordinului privind admiterea în liceu

Ordin privind admiterea în liceu în anul școlar 2021-2022

ADMITERE 2020

Broșura privind admiterea în învățământul liceal și profesional 2020

Modificarea și completarea ordinului privind admiterea în liceu în anul școlar 2020-2021

Ordin privind admiterea în liceu în anul școlar 2020-2021

OMEC 4317 din 21.05.2020 de completare și modificare a Metodologiei de admitere

ADMITERE 2019

Ordin privind admiterea în liceu în anul școlar 2019-2020

Broșura privind admiterea în învățământul liceal și profesional 2019

ADMITERE 2018

 

Teste bilingve în ultimii ani

  1. Engleză
  2. Franceză
  3. Germană
  4. Spaniolă