Filologie

Secţia filologie bilingv română-engleză

Admiterea la această secţie se face prin test la limba engleză şi repartizare computerizată.

 • Elevii acestei clase studiază limba engleză în regim bilingv – 5 ore/săptămână, pe grupe.
 • Specific acestei secţii bilingve este studiul Geografiei Marii Britanii şi SUA (în clasa a IX-a), Istoriei Marii Britanii şi SUA (în clasa a X-a) şi a Elementelor de cultură şi civilizaţie anglo – americană (în clasele a XI-a şi a XII-a).
 • La sfârşitul clasei a XII-a se susţine un examen de atestare a competenţelor lingvistice în limba engleză.
 • Colegiul Naţional „Petru Rareş” este centru acreditat pentru susţinerea examenului pentru obţinerea certificatului Cambridge de cunoaştere a limbii engleze.
 • La cerere, se poate opta pentru studiul limbii spaniole ca limbă modernă 3, începând din clasa a XI-a.
 • Începând din 2006, în şcoala noastră funcţionează un centru acreditat pentru obţinerea „permisului european pentru utilizarea calculatorului” – ECDL; din anul 2014, colegiul nostru este centru de examen pentru obținerea certificatului IC3 – Internet and Computing Core Certification.
 • Elevii noştri studiază limba engleză pe manuale editate în Marea Britanie de celebrele edituri “Oxford”, “Longman” şi “Cambridge”.
 • Majoritatea orelor de engleză se desfăşoară în RESOURCE CENTRE – un modern cabinet de limba engleză, dotat cu bibliotecă proprie, computere cu conectare la Internet, aparatură audio-video.
 • Elevii de la această secţie au posibilitatea de a face parte din trupa de teatru în limba engleză a colegiului – KNOCKERS -, trupă care a obţinut în ultimii ani numeroase premii la Festivalurile naţionale de teatru şcolar în limba engleză, organizate de Consiliul Britanic, precum şi la festivalul naţional de teatru în limba engleză „MagicFest” organizat de colegiul nostru.
 • În anii anteriori, ultimele medii de admitere la această secţie au fost:
  9,13 în 2003, 9,21 în 2004, 9,06 în 2005, 9,17 în 2006, 9,12 în 2007, 9,27 în 2008, 9,22 în 2009, 8,69 în 2010, 8,31 în 2011, 8,48 în 2012, 8,27 în 2014, 9,06 în 2015, 8,70 în 2016, 8,69 în 2017..

 

Planul de învăţământ la clasa bilingvă română-engleză, specializarea filologie :

Disciplina Clasa a IX-a Clasa a X-a Clasa a XI-a Clasa a XII-a
Limba română 4 4 4 4
Limba engleză 5 5 5 5
Geografia Marii Britanii şi SUA 1
Istoria Marii Britanii şi SUA 1
Elemente de cultură şi civilizaţie anglo-americană 1 1
Limba modernă 2 2 2 3 3
Limba latină 1 1 2 1
Literatură universală 1 1
Matematică 2 2
Fizică 2 2
Chimie 1 1
Biologie 1 1
Ştiinţe 1 1
Istorie 2 3 2 2
Geografie 2 2 1 1
Logică și argumentare 2
Psihologie 2
Economie 2
Filosofie 2
Religie 1 1 1 1
Educaţie muzicală 1 0,5
Educaţie vizuală 1 0,5
Educaţie artistică 1 1
Tehnologia informaţiei şi comunicării – TIC 2 1 1 1
Educaţie antreprenorială 1
Educaţie fizică 1 1 1 1
Curriculum la decizia şcolii 2-3 2-3
Consiliere şi orientare 1 1 1 1
TOTAL ORE/SĂPT. 32 32 29-30 29-30

 

Secţia filologie bilingv română-franceză


Admiterea la această secţie se face prin test la limba franceză şi repartizare computerizată.

 • Ca elevi ai acestei secţii aveţi posibilitatea de a studia trei limbi moderne:
  • limba franceză în regim bilingv – 5 ore/săptămână, pe grupe
  • a doua limbă modernă – engleză
  • a treia limbă modernă – spaniolă
 • Specific acestei secţii bilingve este studiul Geografiei Franţei (în clasa a IX-a), Istoriei Franţei (în clasa a X-a).
 • Începând din 2006, în şcoala noastră funcţionează un centru acreditat pentru obţinerea „permisului european pentru utilizarea calculatorului” – ECDL; din anul 2014, colegiul nostru este centru de examen pentru obținerea certificatului IC3 – Internet and Computing Core Certification.
 • În clasele a XI-a și a XII-a, se studiază în limba franceză, o disciplină non-lingvistică (DNL). Elevii pot opta între istorie, geografie, matematică, fizică sau biologie. Această disciplină constituie probă suplimentară în bacalaureatul francofon.
 • Colegiul „Petru Rareş” se numără printre cele 24 licee din ţară incluse în parteneriatul încheiat între Ministerul Educaţiei şi Cercetării Științifice, Ambasada Franţei şi Ministerul francez al Învăţământului, în cadrul căruia elevii acestor licee pot susține probele speciale ale bacalaureatului francofon.
 • Etapele bacalaureatului cu mențiune bilingvă francofonă:
  • Proba anticipată: se desfășoară la sfârșitul clasei a XI-a și constă în prezentarea unui proiect realizat în echipă, a cărui temă a fost stabilită de elevi la sfârșitul clasei a X-a. Proiectele elaborate în anii școlari anteriori pot fi accesate la http://franceza.cnprsv.ro.
  • Proba specifică de competențe de cunoștere a limbii franceze – poate fi echivalată cu certificatul DELF.
  • Probă scrisă la DNL – în timpul bacalaureatului românesc
 • Începând cu septembrie 2014 Colegiul Petru Rareș este centru acreditat pentru susținerea examenului în vederea obținerii certificatului DELF.
 • La cerere, se poate opta pentru studiul limbii spaniole ca limbă modernă 3, începând din clasa a XI-a.
 • Broșura învățământul bilingv în România

 

Preocupări şi succese ale elevilor de la clasele bilingve română-franceză:

 

 • Editarea revistei în limba franceză a colegiului
 • Parteneriate cu licee franceze:
  • în perioada 2000-2001 cu liceul Julien Wittmer din Charolles
  • în perioada 2005-2007 cu un liceu francez şi unul din Spania
  • în perioada 2009 – 2014 parteneriat cu liceul Amyot d’Inville din Senlis, Franţa
  • din 2014 parteneriat cu liceul Ampere din Lyon, Franța.
 • Săptămâna Francofoniei sărbătorită anual în şcoala noastră prin spectacole de muzică, poezie, sesiuni de referate ştiinţifice
 • Participare la Expoziţia Internaţională de pictură a elevilor de la Niort, Franţa

 

 • Limba franceză se studiază pe manuale tipărite la celebra editură Hachette din Paris.
 • Ultima medie de admitere la această secţie a fost 8,59 în 2003, 7,22 în 2004, 8,18 în 2005, 7,69 în 2006, 8,23 în 2008, 8,34 în 2009, 8,66 în 2010, 8,00 în 2014, 8,34 în 2015, 7,96 în 2016, 7,24 în 2017.

Secţia filologie bilingvă română-franceză:

Planul de învăţământ la clasa bilingvă română-franceză, specializarea filologie :

Disciplina Clasa a IX-a Clasa a X-a Clasa a XI-a Clasa a XII-a
Limba română 4 4 4 4
Limba franceză 5 5 5 5
Geografia Franţei 1
Istoria Franţei 1
DNL – disiciplină nonlingvistică studiată în franceză 1 1
Limba modernă 2 – engleză 2 2 3 3
Limba latină 1 1 2 1
Literatură universală 1 1
Matematică 2 2
Fizică 2 2
Chimie 1 1
Biologie 1 1
Ştiinţe 1 1
Istorie 2 3 2 2
Geografie 2 2 1 1
Logică și argumentare 2
Psihologie 2
Economie 2
Filosofie 2
Religie 1 1 1 1
Educaţie muzicală 1 0,5
Educaţie vizuală 1 0,5
Educaţie artistică 1 1
Tehnologia informaţiei şi comunicării – TIC 2 1 1 1
Educaţie antreprenorială 1
Educaţie fizică 1 1 1 1
Proiect interdisciplinar 2
Curriculum la decizia şcolii 2-3 2-3
Consiliere şi orientare 1 1 1 1
TOTAL ORE/SĂPT. 32 32 31-32 30-31