ANUNȚ privind vizualizarea de către candidați a lucrărilor proprii susținute în cadrul examenului național de bacalaureat

Cererile de vizualizare a lucrărilor scrise se depun la secretariatul colegiului în ziua de 12 iulie 2024 sau online în zilele de 12 și 13 iulie 2024, între orele 8 și 15,30, la adresa cnpetruraressv@gmail.com .

Cerere-tip pentru vizualizarea lucrărilor scrise

La avizierul și pe site-ul colegiului vor fi afișate intervalul orar și locul în care se vizualizează lucrările. Vizualizarea are loc în zilele de 16 și 17 iulie 2024.

Candidații vizualizează individual lucrările, proiectate pe un ecran. Candidatul minor poate fi însoțit de un părinte/tutore legal. Se asigură confidențialitatea procesului de vizualizare. Vizualizarea se face în prezența unei persoane nominalizate de președintele comisiei județene.

Candidaților le este interzisă introducerea în sala de vizualizare a oricărui mijloc de înregistrare audio/video.

Se interzice persoanei nominalizate de președintele comisiei județene să facă aprecieri privind conținutul și evaluarea lucrărilor.

După vizualizare, candidații vor semna o declarație prin care confirmă că au vizualizat lucrarea/lucrările solicitate.

Comisia județeană nu eliberează copii după lucrările vizualizate.
CNPR Suceava