Calendarul de afișare a rezultatelor și depunere a contestațiilor este:

Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor:
3 iulie 2024 (până la ora 14:00)

Depunerea contestațiilor la sediul colegiului:
3 iulie (orele 16:00 – 19:00) și 4 iulie 2024 (ora 08:00 – ora 12:00)
Cererile tip se află la sediul colegiului și, după completare, se semnează de către candidat și părintele acestuia, care vor prezenta fiecare un act de identitate.

Depunerea contestațiilor se poate face și online la adresa de email: contestatii@cnprsv.ro  
Cererea va fi semnată atât de părinte, cât și de candidat și va fi însoțită de o fotografie a cărții de identitate a candidatului și a părintelui care semnează cererea. Formularul tip poate fi accesat de pe site-ul colegiului (cnprsv.ro). Cererea este considerată depusă după ce primiți răspuns și numărul de înregistrare. Dacă nu primiți numărul de înregistrare, cererea nu este considerată depusă. În acest caz optați pentru depunerea fizică, la sediul colegiului.

Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale:
9 iulie 2024

Rezultatele înaintea contestațiilor

Cerere de contestare a notei
CNPR Suceava