Mobilitate individuală Grundtvig

 

 

Raport informativ
privind participarea la cursul de formare individuală Grundtvig,
Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii

 

 

Numele cursantului: Anca Vieriu
Instituţia de învăţământ: Colegiul Naţional “Petru Rareş”, Suceava
Numărul formularului de aplicaţie: GRU-11-MOF-154-SV-PT
Titlul cursului: Action Methods Improving Motivation and Quality in Learning Environments
Numărul de referinţă al cursului: FI-2011-092-005
Finanţarea cursului: Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, Departamentul Grundtvig
Organizatorul activităţii de formare: European Bridges Consulting, Helsinki, Finlanda
Locul de desfăşurare: Lisabona, Portugalia
Perioada de desfăşurare: 16-22 octombrie 2011
Participanţi: profesori din Cipru, Republica Cehă, Finlanda, Grecia, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia.

 

Cursul Action Methods Improving Motivation and Quality in Learning Environments a oferit participanţilor un suport teoretic şi o multitudine de abordări practice ale fenomenului educaţional, toate având drept scop creşterea motivaţiei şi calităţii învăţării. Organizatoarea cursului, Ulla Salomaki (Finlanda), cei trei asistenţi, Claudia Ramos (Portugalia), Vyron Ntegkas (Grecia), Anniina Koski (Finlanda) şi experţii în ştiinţe ale educaţiei – prof. Ester Rosa şi prof. Joao Rosa (Portugalia) s-au dovedit, deopotrivă, gazde şi traineri de excepţie.

Organizatorii activităţilor au propus o perspectivă modernă, deopotrivă activă şi reflexivă, asupra demersului didactic.

Obiectivele cursului au fost: o mai atentă abordare a dinamicii grupului, o analiză nuanţată a inteligenţei emoţionale,  a relaţiei dintre emoţii şi comportament, folosirea  eficace, cu spirit ludic, a diverselor spaţii de învăţare, stabilirea unui echilibru relativ stabil între componenta intelectuală şi cea afectivă ale învăţării.

Profesorii participanţi la curs au experimentat noi metode active de învăţare, construite pe principiul „learning by doing”. De fiecare dată, exerciţiile practice (fie că a fost vorba de ateliere, jocuri sau altele) au fost însoţite de momente de reflecţie, într-un proces continuu de cunoaştere plasată în acţiune.

Un alt obiectiv care a fost atins şi care a conferit, cu adevărat, o dimensiune europeană cursului l-a reprezentat plasarea pedagogiei metodelor active într-o perspectivă interculturală. Cursanţi din Cipru, Republica Cehă, Finlanda, Grecia, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia, Slovenia, Spania sau Suedia – toţi am format o echipă, toţi am fost membri ai aceleiaşi familii europene.

 

prof. Anca Vieriu