Cod
101
103
111
112
113
117
119
201
204
205
211
214
215
216
218
220
305
306
310
314
315
316
318
322
406
409

În perioada 18– 19 iunie 2024, între orele 8 și 16, părinții elevilor declarați admiși vor completa la secretariatul colegiului cererea de transfer pe care, după aprobare o vor depune la școala gimnazială de proveniență pentru avizare. Până pe data de 5 iulie, ora 12 se va depune la secretariatul colegiului un dosar care va conține:
– cererea de transfer avizată de școala de proveniență
– fișa medicală de la cabinetul școlar
– copie după carnetul de elev în care să fie calificativul la purtare pe toți anii școlii primare – calificativ obligatoriu FOARTE BINE.
– copie după cartea de identitate a părintelui care solicită transferul
– copie după certificatul de naștere al copiluluiCNPR Suceava