Candidaţii vor fi prezenţi la sala de examen având asupra lor NUMAI un pix/stilou şi un act de identitate (CI, paşaport).

Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile şi cu orice mijloc electronic de stocare a informaţiei, de calcul sau de comunicare. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către preşedintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

ATENȚIE!!! Sălile de examen sunt supravegheate video și AUDIO.

Programarea la proba C, competențe lingvistice într-o limbă de circulație internațională din cadrul bacalaureatului 2024:

  • engleză oral: 25.06.2024, ora 12:00 – sala 17 (12B, 12H), sala 19 (12E, 12G), sala 20 (12C, 12D, 12F); sălile de așteptare sunt 18 și 22.
  • franceză bilingv oral: 27.06.2024, ora 12:00 – sala 20; sala de așteptare este la 22

Proba scrisă din cadrul competențelor lingvistice se va desfășura în data de 26.06.2024 începând cu ora 12, în sălile 16-20; sala de bagaje este la 22. Candidații vor fi prezenți în sala de examen la ora 11:00.




CNPR Suceava